O firmie Thetametrisis


Thetametrisis2

 

Krótka charakterystyka firmy ThetaMetrisis

Firma ThetaMetrisis S.A. została założona przez doktorów optyki i inżynierii sensorów w grudniu 2008 roku w Atenach  jako firma spin off wydzielona z Instytutu Mikroelektroniki Narodowego Centrum Badań Naukowych Demokritos.

Firma koncentruje sie na projektowaniu i produkcji optycznych urządzeń pomiarowych do określania parametrów układów cienkich i grubych warstw, takich jak grubość, współczynnik odbicia, absorpcji, transmisji, oraz współczynnik Hazego. Metodyka pomiarów bazuje na nowatorskiej technice Spektroskopii  Odbitego Światła Białego (WLRS) rozwijanej w Instytucie Mikroelektroniki przez założycieli ThetaMetrisis.

ThetaMetrisis S.A. projektuje i dostarcza szeroki wachlarz urządzeń optoelektronicznych stosowanych zarówno w nauce jak i przemyśle a w szczególności w zastosowaniach dotyczących:

– półprzewodników,

– elektroniki organicznej,

– polimerów,

– analizy cienkich warstw,

– fotowoltaiki,

– biosensorów,

– sensorów chemicznych.

Aby się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę producenta.

thetametrisis

 

Urządzenia z serii FR

 • FR – Basic – urządzenie do optycznych pomiarów warstw takich jak grubość, współczynnik załamania, pochłaniania, transmisji  światła, fluorescencja
 • FR – Mapper – rozwinięcie systemu FR – Basic. Urządzenie to pozwala na automatyczne określenie grubości, własności optycznych czy szorstkości warstwy lub układu wielowarstwowego na wybranym obszarze lub na całej powierzchni
 • FR – mProbe – tani mikrospektroskop dla określenia parametrów warstw (grubość, własności optyczne) i do standardowych pomiarów optycznych na małych obszarach
 • FR – Thermal – będący szczególną konfiguracją urządzenia FR – Basic dla charakteryzacji parametrów warstw ( grubość, własności optyczne) in-situ w trakcie kontrolowanej obróbki cieplnej
 • FR – Monitor – oprogramowanie służące do obsługi wszystkich urządzeń serii FR. Użytkownik może wybrać pomiar pojedynczy lub zapisywać dynamicznie w czasie rzeczywistym odbywającego się pomiaru grubość i inne wielkości optyczne
 • FR- Liquid – konfiguracja urządzenia FR – Basic dla charakteryzacji parametrów warstw ( grubość, własności optyczne) podczas pomiarów w cieczy
 • FR – pOrtable – przenośne urządzenie dla dokładnych i precyzyjnych pomiarów wielkości optycznych warstw przeźroczystych i półprzeźroczystych, a także układów wielowarstwowych
 • FR – Education – tania uproszczona wersja FR – Basic, która jest idealna dla uniwersyteckich pracowni kształcących studentów. Urządzenie mierzy grubość i własności optyczne (pochłanianie, transmisja, załamanie światła) warstw
 • Również oferujemy szeroki wachlarz akcesoriów dodatkowych zapewniających spełnienie szczególnych wymagań użytkownika takich jak uchwyt kuwet, uchwyty specjalne zgodne z żądaniem użytkownika, filtry optyczne, czujniki zewnętrzne,  komory gazowe i inne.

Urządzenia z serii PM

 • PM – QE – modułowy układ do określania własności wszystkich typów ogniw słonecznych takich jak wydajność kwantowa fotogeneracji, grubość poszczególnych warstw w układzie wielowarstwowym  i innych parametrów
 • PM – Haze – urządzenie pozwalające na dokładne pomiary transmisji całkowitej (TT) i dyfuzyjnej (DT) w widmie (zakres od 400 do 900 nm) dla układów wielowarstwowych naniesionych na szkło lub krzem.