O firmie OEG


OEG2

 Krótka charakterystyka firmy OEG

Firma OEG została założona 1991 i od tego momentu działa z dużym powodzeniem w zakresie rozwoju i produkcji optycznych systemów metrologicznych do zastosowań przemysłowych jak i laboratoryjnych. OEG koncentruje się na optycznych, bezkontaktowych systemach pomiarowych do wyznaczania parametrów optycznych, geometrycznych i fizycznych.

Urządzenia OEG są zainstalowane na wszystkich kontynentach co świadczy o możliwościach inżynierów i techników stanowiących ważny kapitał firmy.

OEG jest dumna z kilkuset klientów reprezentujących różne działy przemysłu jak i nauki. OEG posiada odbiorców działających w przemyśle optycznym, półprzewodnikowym, maszynowym, budownictwie, browarnictwie – puszki jak i motoryzacyjnym. Najwyższa jakość urządzeń do analizy optycznej decyduje o ich niezawodnym działaniu i wygodzie w użytkowaniu.

Aby się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę producenta.

oeg-optyczne-systemy-pomiarowe

 • Surftens Automatic – urządzenie do automatycznego pomiaru kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej z ruchomym stołem na próbki o rozmiarze 200 x 200 mm.
 • Surftens Universal – aparatura do pomiaru kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego
 • OTS – system pomiarowy klasycznych parametrów soczewek: efektywnej ogniskowej (EFL),  ogniskowej przedmiotu (BFL), ogniskowej obrazu (FFL), promienia krzywizny, funkcji przenoszenia modulacji (MTF), błędów centrowania
 • OTS-Z – jest urządzenie do optycznych pomiarów parametrów cylindrycznych soczewek: efektywnej ogniskowej (EFL),  ogniskowej przedmiotu (BFL), ogniskowej obrazu (FFL), promienia krzywizny, niedopasowanie pomiędzy osiami cylindrów oraz osią soczewki, pomiar niedopasowania osi w transmisji/odbiciu
 • MTF – pomiar funkcji przenoszenia modulacji
 • OHM150 – optyczny mikroskop pomiarowy (miernik wysokości)
 • COMEF – system przetwarzania obrazu z wielu kamer równocześnie (pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar promienia, pomiar długości, rozpoznawanie próbki)
 • MR 200 – nacinacz służący do wykonywania precyzyjnych cięć na strukturyzowanych waflach krzemowych
 • RINGMASTER – urządzenie służące do wykonywania precyzyjnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych średnic, kulistości i koncentryczności przetłoczników (stalowych matryc) używanych w fabrykach napojów puszkowanych
 • DGMS –  system pomiarów optycznych służący do określenia parametrów  średnicy i owalności ciągadeł używanych w procesie produkcji drutów
 • Aparatura do pomiaru geometrii – bezkontaktowe pomiary powierzchni (FLATSCAN), określanie płaskości powierzchni (CAS), pomiar płaskości powierzchni (ELCOWIN)