Rozwiązania dla ESCA (Sigma)


Sigma2

 

 

ESCA

Rozwiązania dla ESCA (Sigma) – Analizator energii z z detekcją wielokanałową (o promieniu 160mm i dystansie pracy 35mm) z dedykowanym zasilaczem wysokiego napięcia, umożliwiającym pomiar energii elektronów do 3,5keV wraz z monochromatorem i oprogramowaniem NEO. Komponenty mechaniczne i elektroniczne zapewniają szeroki zakres technik spektroskopii elektronowej. Eksperymenty mogą być sterowane ręcznie, lub w trybie sekwencji automatycznych zapewniających doskonałą rozdzielczość energetyczną. Rozwiązania ESCA zapewniają analizę energii elektronów w czasie milisekund i umożliwiają zbieranie tysięcy widm na sekundę. Niezależnie od zakresu skanowania pakiet Sigma ESCA pomaga osiągnąć wysokiej jakości wyniki szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wbudowana przeglądarka danych wynikowych pozwala na odzyskiwanie, przeglądanie, zarządzanie i analizę wszelkich uzyskanych danych oraz ich szybkie przetwarzanie, niezależnie od tego czy eksperymenty były przeprowadzone bieżącego dnia, czy nawet rok wcześniej. Eksport danych biblioteki NEO (lub jakiekolwiek jej części) jest niezwykle prosty i umożliwia opracowanie wyników z dala od laboratorium.

ESCA_srebro

Ustawienia geometrii: spektrometr i źródło promieniowania rentgenowskiego znajdują się pod kątem magicznym (Magic Angle) względem siebie. Dla srebra osiągnięto liczbę zliczeń poniżej 3.5 Mcps i rozdzielczość 0.6 eV (rysunek po lewej stronie) dla piku 3d5/2.

ESCA pelny skan

Duża czułość spektrometru wraz z szybką elektroniką pozwalają na zebranie pełnego widma w przeciągu kilku sekund. Powyższe pełne widmo srebra o szerokości połówkowej 1.5eV (FWHM) dla piku 3d5/2 uzyskano w ciągu dwóch sekund.

więcej…

SIGMA PULSE

SIGMA PULSE – kompaktowy system w szczególności nadający się do czasowo-rozdzielczych badań rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (X-ray Photoemission Spectroscopy). Hemisferyczny analizator ASPECT o średnim promieniu 160mm z wielokanałowym detektorem i szybką elektroniką zapewnia wysoką transmisję, krótki czas ustalania napięcia i szybki odczyt z detektora. Dzięki oprogramowaniu NEO można analizować wiele cech widmowych w sposób ciągły i sekwencyjny. Tryb Multi Peak Monitoring umożliwia czasowo zależne pomiary z rozdzielczością milisekund.

intensywnosc

Oznaczona kolorami intensywność of O 1s, Ti 2p, pasma walencyjnego, oraz C 1s (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od obrazka w lewym, górnym rogu) jako funkcja czasowa w trakcie ogrzewania próbki.

wykres

Zmiany rozkładu zawartości metalicznego i tlenkowego tytanu w funkcji czasu (a) i temperatury (b) wyznaczonego na podstawie chwilowego obrazu widma uzyskanego w trybie Multi Peak Monitoring.

 

więcej…

 

Inne produkty firmy SIGMA Surface Science można znaleźć tutaj.