Sprzedaż materiałów


Materiały

Sprzedaż czystych metali, ich stopów i związków chemicznych o wysokiej czystości służacych do badań fizyko-chemicznych. Materiały oferowane są w różnej postaci od folii poprzez bryłki, proszki do nanocząstek.

Oferta zawiera również podłoża półprzewodnikowe np. wafle krzemowe i nne, związki glinu, cynku, strontu, lantanu oraz wiele innych.

Monokryształy.