O firmie JPK


jpk2

Krótka charakterystyka firmy JPK

JPK jest producentem oprzyrządowania, używanego w nanotechnologii, które łączy najwyższe umiejętności techniczne z wizjonerskimi zastosowaniami.  JPK stosuje nanotechnologię w ten sposób aby dostarczyć rozwiązania dla odkrywczo nastawionych naukowców zarówno w zakresie nauk przyrodniczych jak miękkiej materii.

JPK kierując się zarówno inspiracjami jak i ambicjami, wyniosła przekonanie, że tylko najlepsze narzędzia mogą być wystarczające do badań w zakresie nauk przyrodniczych. Pracownicy JPK wsłuchają się szczegółowo w aktualne zapotrzebowania klientów i dostarczają indywidualne rozwiązania dla poszczególnych problemów.

JPK jest bardzo otwartą firma, patrzącą cały czas na współpracę z czołowymi naukowcami w celu wspólnego znajdowania nowych pól zastosowań. Najwyższa jakość, oryginalność, innowacyjność i precyzja to tradycyjne zobowiązania niemieckiego inżyniera oraz kluczowa wartość dla firmy.

JPK zatrudnia interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół specjalistów przeznaczony do rozwoju oprogramowania, inżynierii z zakresu biologii komórki, fizyki, oraz do administracji biznesu i produkcji. Wszyscy podzielają tę samą pasję skierowaną na rozwój produktu i firmy. Jedną z podstawowych wartości firmy jest wzięcie odpowiedzialności za działania dotyczące szczególnie klientów, pracowników, partnerów i ludzi związanych z firmą. Fair play jest kolejną istotną wartością dla JPK w codziennym życiu biznesowym.

Firma współpracuje z wieloma z wiodących instytucji badawczymi dzieląc wiadomości i opinie poprzez prezentacje na konferencjach oraz publikacje naukowe, których ilość ciągle rośnie. Przykładem może być platforma NanoBioVIEWS ™ międzynarodowych warsztatów i sympozjów organizowanych przez JPK.

Aby się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę producenta.

 

 

 

Firma JPK

  • NanoWizard® 4 NanoScience AFM  jest doskonałym mikroskopem sił atomowych, którego zakres pozwala na obrazowanie pojedynczej molekuły, polimerów, nanocząstek oraz materiałów, do pomiarów elektrycznych, optycznych, elektrochemicznych i mechanicznych w kontrolowanym środowisku. Oferuje również integrację z zaawansowanymi metodami optycznymi (FLIM, FCS, FRET, Raman, etc.) i mikroskopami super rozdzielczymi (SIM, STED, czy PALM/STORM).
  • NanoWizard® 4 BioScience AFM jest najnowszą generacją systemu AFM, łączącego rozdzielczość na poziomie atomowym z dużą szybkością (do 70Hz) i zasięgiem  (100μm) skanowania zaprojektowanym specjalnie do zastosowań w badaniach przyrodniczych (nawet na żywych komórkach).
  • NanoWizard® 4 NanoOptics AFM jest mikroskopem sił atomowych, który został zoptymalizowany pod kątem zastosowań w szerokim zakresie począwszy od obrazowania optycznego w nanoskali np. SNOM do eksperymentów obejmujących oddziaływanie światła z próbką takich jak absorpcja, wzbudzenie, efekty nieliniowe czy też quenching.
  • ForceRobot ® przezwycięża ograniczenia tradycyjnych systemów pomiaru sił atomowych. ForceRobot ® automatyzuje rutynowe procedury oraz zapewnia wsparcie programowe przy projektowaniu eksperymentalnych projektów, gromadzeniu danych oraz ich oceny.
  • NanoWizard® ULTRA Speed system AFM ustanawiający nowy standard w dziedzinie wysokiej rozdzielczości, która idzie w parze wraz z szybkością skanowania.
  • NanoTracker™ 2 jest platformą szczypiec optycznych (pęsety optycznej) oraz pułapki optycznej (optical tweezers, optical trapping) osadzoną na odwróconym mikroskopie i zaprojektowaną dla czułej manipulacji oraz eksperymentów badania oddziaływań i śledzenia molekuł.
  • dodatkowe akcesoria