Modernizacja istniejących urządzeń


Modernizacja istniejących urządzeń

Przebudowa starszego typu aparatur badawczych pod względem mechanicznym, próżniowym, elektronicznym jaki i oprogramowania.