O firmie Sigma Surface Science


Sigma2

Krótka charakterystyka firmy SIGMA Surface Science

SIGMA Surface Science jest firmą wyspecjalizowaną w dziedzinie badań materiałowych z naciskiem na rozwój i produkcję urządzeń typu UHV (ultra wysokiej próżni), SPM (mikroskopy ze skanującą sondą) i Spektroskopii Elektronowej. Większość pracowników firmy SIGMA Surface Science stanowią doświadczeni naukowcy oraz inżynierowie co przekłada się na końcową jakość produktu.

Długoterminowe relacje i współpraca z czołowymi badaczami z dziedziny nauki i przemysłu pozwala na projektowanie i konstrukcję instrumentów spełniających bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie badań nanonauki. W roku 2014 głównym udziałowcem firmy SIGMA Surface Science został Mantis Deposition Ltd. oferujący szeroką gamę najnowocześniejszych rozwiązań depozycji (PVD, PLD, MBE i nanoszenie nanocząsteczek). To strategiczne partnerstwo pozwala zaoferować systemy, które łączą różnorodne techniki nauk powierzchniowych i cienkich warstw w celu stworzenia optymalnych rozwiązań systemowych.

Aby się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę producenta.

  • TRIBUS Ultra SPM – jest uniwersalnym mikroskopem SPM (mikroskop ze skanującą sondą) z szeroką gamą zastosowań. Można go zastosować do prawie każdego środowiska ultra wysokiej próżni
  • ESCA – urządzenie to może modyfikować energie analizatora w zakresie milisekund i pobrać dziesiątki tysięcy widm na sekundę.

sigma-surface-science