ELCOWIN – Optyczna kontrola jakości


elcowin

ELCOWIN

Oprogramowanie ELCOWIN służy do pomiarów liniowości, stopnia kwadratowatości, równoległości prowadnic i płaskości precyzyjnych stołów pomiarowych przy pomocy metody autokolimacji. ELCOWIN może być używany w połączeniu z elektronicznymi autokolimatorami produkcji firmy Moeller-Wedel-Optical.

 

Metoda autokolimacji

Autokolimator na początku tworzy równoległą wiązkę (zogniskowaną w nieskończoności) niosącą obraz wzorcowej siatki. Znajdujące się na trasie wiązki lustro referencyjne odbija wiązkę z powrotem do autokolimatora, gdzie powstaje obraz wzorcowej siatki. Jeżeli lustro jest prostopadłe do wiązki, jest ona odbijana w samą siebie. Jeżeli jednak jest nachylone względem niej o kąt a, wtedy kąt padania wiązki na lustro wynosi e=a. Po odbiciu wiązka odbita jest odchylona od pierwotnej o kąt d=2*e. W zależności od tego kąta obraz wzorcowej siatki powstającej w autokolimatorze jest przesunięty względem środka. Układ mierzy odchylenie od środka zarówno w osi x jak i y wyliczając na ich podstawie nachylenie lustra.

więcej…

 

 

OEG2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura produktu

▬ Inne produkty firmy OEG można znaleźć tutaj

Pomiar liniowości

elcowin1

Pomiar liniowości dokonywany jest metodą autokolimacji. Lustro referencyjne przesuwane jest w ściśle zdefiniowanych krokach wzdłuż badanej osi. Każde odchylenie lustra referencyjnego na nierównościach powierzchni jest mierzone przez system dzięki odchyleniu obrazu wzorcowej siatki w autokolimatorze. Na podstawie zebranych danych system odtwarza kształt badanej prostej.

Pomiar płaskości

Pomiar płaskości dokonywany jest poprzez interpolację pomiarów liniowych. Badaną powierzchnię pokrywa się liniami, wzdłuż których wykonuje się następnie pomiary liniowości. Uzyskane wyniki interpoluje się odtwarzając kształt powierzchni.
Przykład pokrycia badanej powierzchni liniami może stanowić wzór „Union Jack” (patrz rysunek poniżej).

elcowin2