OTS – Stacja testowania soczewek


OTS

Optyczna Stacja Testowa OTS 200 – Prezentacja wideo

OTS – System pomiarowy klasycznych parametrów soczewek takich jak efektywna ogniskowa (EFL), ogniskowa przedmiotu (FFL), ogniskowa obrazu (BFL) , promień krzywizny (wklęsły/wypukły), funkcja transmisji modulacji (MTF) na osi oraz centrowanie. Jego zakres pomiarowy rozciąga się w przedziale od -1200mm do +1200mm. Posiada zautomatyzowane pozycjonowanie, wysoką dokładność pomiarów oraz oprogramowanie do obróbki danych.

Stacja Testowania Soczewek (Optic Test Station) z serii OTS umożliwia wykonywanie pomiarów parametrów optycznych zarówno pojedynczych soczewek jak i całych systemów optycznych.

W pełni zautomatyzowany system kontroli głowicy pomiarowej zapewnia wysoki komfort pracy. System obróbki danych o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z subpikselowymi algorytmami gwarantuje najwyższą precyzję pomiarów. Przyjazne oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi urządzenia. Dzięki tym właściwościom urządzenia serii OTS należą do najwyższej klasy optycznych instrumentów pomiarowych.

Liczne opcje pomiarowe

Stacja testowania soczewek doskonale nadaje się do mierzenia wielu wielkości występujących w codziennej praktyce zarówno badawczej jak i przemysłowej. Dzięki systemowi rozdzielczości subpikselowej oraz automatycznemu dostrajaniu ostrości uzyskuje się wysokiej dokładności wartości takich parametrów jak efektywna ogniskowa, ogniskowa przedmiotu, promień krzywizny, funkcja transmisji modulacji czy błąd centrowania.

Płaskie dyski i filtry mogą być mierzone po rozszerzeniu oprogramowania oraz zamontowaniu odpowiednich końcówek wyspecjalizowanych w mierzeniu kątów ugięcia, kątów rozwarcia klinów oraz nachyleń z dokładnością jednej sekundy kątowej.

Inteligentne oprogramowanie, przyjazny interfejs

Oprogramowanie jest dedykowane dla systemów operacyjnych Windows. Serce układu stanowi system przetwarzania obrazu oraz trójosiowy układ sterowania silnikami krokowymi. System przetwarzania obrazu wykorzytywny jest zarówno przy wyświetlaniu obrazu z kamery CCD w czasie rzeczywistym, jak i dokonywaniu wysoce precyzyjnych pomiarów.

Układ sterowania silnikami krokowymi umożliwia ruch głowicy pomiarowej we wszystkich 3 wymiarach i jest podstawą dla wszystkich automatycznych i/lub półautomatycznych pomiarów.

Duży nacisk położono na prostotę i intuicyjność interfejsu oprogramowania.

Przeprowadzanie pomiarów oraz wszystkie pozostałe instrukcje są dzięki temu łatwiejsze do zaprogramowania.

Dołączone oprogramowanie może znaleźć praktyczne zastosowanie zarówno w masowej produkcji jak i badaniu pojedynczych próbek.

więcej…

 

OEG2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura produktutu

▬ Inne produkty firmy OEG można znaleźć tutaj

 

W przypadku seryjnych pomiarów pozycja sondy może być zdefiniowana zarówno przez odniesienie do innych obiektów, co w przypadku cyklicznych pomiarów tej samej wielkości dla obiektów o takich samych charakterystykach umożliwia ekstremalnie szybkie gromadzenie danych, także w przypadku tradycyjnie czasochłonnych pomiarów takich jak wyznaczanie promienia krzywizny, czy długości ogniskowej przedmiotu i obrazu.

W przypadku pojedynczych pomiarów sonda może być umieszczona dokładnie w żądanej pozycji dzięki czułemu i wygodnemu sterowaniu przy pomocy joysticka. Wyjątkowo pomocne w tym przypadku są możliwości oglądania uzyskiwanego obrazu w czasie rzeczywistym i/lub autokolimacja obrazu.

 

Szybkie, łatwe i precyzyjne pomiary pojedynczych soczewek i całych systemów optycznych:

  • Efektywnej ogniskowej (EFL)
  • Ogniskowej przedmiotu (BFL)
  • 0gniskowej obrazu (FFL)
  • Promienia krzywizny
  • Funkcji przenoszenia modulacji
  • Błędów centrowania

Komputerowo kontrolowane pomiary o najwyższej precyzji

Istnieją dwie wersje Stacji Testowania Soczewek OTS 200 oraz OTS 500. Różnią się długością ogniskowej, systemem otwieranie kolimatora oraz zakresem pomiarowym. Podstawowa struktura obu systemów jest jednak w szerokim zakresie identyczna.

Uzyskane w trakcie pomiarów dane są zbierane przy pomocy kamery CCD o wysokiej rozdzielczości oraz następnie przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie na komputerze. Wszystkie opcje pomiarowe są kontrolowane przy pomocy dostarczonego oprogramowania.

Wygoda formy zbierania danych

Wyniki pomiarów mogą być przechowywane jak pliki ASCII lub jako kompletny zapis metrologiczny w formacie txt. Protokoły txt posiadają szeroką swobodę konfigurowalności. Zewnętrzny tekst może być swobodnie mieszany z dowolnymi danymi znajdującymi się w posiadaniu programu, takimi jak np. data/czas, wynik pomiaru czy parametry statystyczne (wartość średnia, odchylenia standardowe). Protokoły umożliwiają także zaimplementowanie prostych, w pełni programowalnych formuł. W razie konieczności wszystkie zbierane dane mogą być wysyłane bezpośrednio do centralnego serwera sieci.

Szczegółowy opis wszystkich funkcji pomiarowych oraz zasad obsługi interfejsu jest dostarczany wraz z wyposażeniem.

Oprzyrządowanie optyczno-mechaniczne

Podstawę urządzenia stanowią sonda optyczna z wbudowanym autokolimatorem zawierającym jednostkę oświetlenia i kamerę CCD. Ponadto wbudowane silniki umożliwiają pomiar położenia oraz przemieszczanie sondy we wszystkich 3 wymiarach. Jednostka oświetlenia jest wyposażona w elektroniczną kontrolę jasności umożliwiającą odpowiednie ustawienie parametrów sondy w celu zoptymalizowania jej pracy. Kamera CCD zastępuje bezpośredni obraz próbki – obraz jest digitalizowany i wyświetlany na ekranie komputera w czasie rzeczywistym.

Efektywny przesuw silnika osi z może być zaadaptowany w zależności od wymaganego zakresu pomiarowego. Silnik krokowy umożliwia dokładność wyznaczenia położenia sondy na poziomie 0.015mm. W połączeniu z funkcją samoogniskowania zapewnia to dobrą definicję płaszczyzny obrazu oraz zniwelowanie rozogniskowania. Po za pomiarem błędów centrowania układ wykorzystuje holder samocentrujący z zakresem pracy sięgającym 100 mm.