Projekty na życzenie


Projekty na życzenie

MeasLine opracowuje urządzenia badawcze, pomiarowe czy też do zastosowań przemysłowych zgodnie z oczekiwaniami osoby zlecającej wykonanie projektu pod względem zarówno wymagań technicznych jak i użytkowych. MeasLine dostarcza kompleksowe rozwiązania i opracowania, które po akceptacji Zlecającego podlegają fizycznemu wykonaniu, testowaniu i dostawie.