ForceRobot


ForceRobot

ForceRobot – badania oddziaływań molekularnych w nanoskali

Automatyczna spektroskopia sił – rewolucja w analizie molekularnej

  • W pełni zautomatyzowana spektroskopia sił
  • Najwyższa elastyczność i precyzja
  • Oprogramowanie DirectOverlay
  • Automatyczne ustawienie lasera i detektora
  • Automatyczna kompensacja dryftu dźwigni
  • Zaawansowane oprogramowanie do kontroli i przetwarzania danych
  • Mapowanie rozpoznania molekularnego

Spektroskopia sił wywodząca się z mikroskopii sił atomowych AFM, która umożliwia badania oddziaływań molekularnych w nanoskali w czasie rzeczywistym, zapewnia niezbędną czułość do charakteryzowania oddziaływań biomolekularnych np. sił oddziaływań pomiędzy pojedynczymi białkami lub siłami pojedynczego wiązania chemicznego.

Kluczem do otrzymania wartościowych wyników z badań takich jak spektroskopia sił jest statystyka, do której idealnie nadaje się ForceRobot. Z jednej strony automatyczna konfiguracja i ciągła regulacja skutkuje wysoką jakością i wydajnością zbieranych danych. Integracja z technikami optycznymi pozwala na bardziej precyzyjne pomiary szczególnie istotnych molekuł. Powyżej przedstawione czynniki w połączeniu z wysokiej jakości pomiarami i stabilnością pracy AFM stawiają spektroskopię sił pojedynczej molekuły na wyższy poziom badań.

Co sprawia różnicę?

Do tej pory spektroskopia sił pojedynczej molekuły była skomplikowanym procesem. Metoda ta wymagała częstych ręcznych kalibracji i regulacji, co w znacznym stopniu utrudniało badania, dodatkowo ilość otrzymywanych, wartościowych danych była bardzo niska. Do wykorzystania pełnego potencjału spektroskopii sił potrzebne było odpowiednie narzędzie. ForceRobot został zbudowany z myślą o tym aby spełnić wszystkie wymagania stawiane przez użytkowników podczas badań spektroskopii sił.

Krótszy czas do otrzymania wyników

Podstawą do dobrej interpretacji eksperymentów spektroskopii sił jest duża liczba odtwarzalnych zestawów danych. ForceRobot pokonuje ograniczenia tradycyjnych pomiarów siły dzięki automatycznemu przeprowadzaniu rutynowych procedur i oprogramowaniu do planowania eksperymentów, zbierania i oceny danych. Dziesiątki tysięcy krzywych siłowych jest generowanych w trybie bez nadzoru i część z nich jest odrzucana jeszcze przed obróbką. Zintegrowana kamera CCD zapewnia łatwe ustawienie systemu detekcji lasera i umożliwia obserwację sondy i próbki co pozwala na przykład monitorować zmiany próbki bądź ostrza. Nareszcie użytkownik może skupić się na analizie wyników badań, podczas gdy system dostarcza wysokiej jakości dane w trybie bez nadzoru.

Większa ilość i jakość danych

Podczas przeprowadzania analizy, niezwykle ważne jest aby dane spektroskopii sił były wysokiej jakości. Podstawą jest niski poziom szumów wynikający z zastosowania sztywnej konstrukcji mechanicznej. Najwyższą dokładność i stabilność instrumentu zapewniają zintegrowane, pojemnościowe czujniki położenia. Zastosowano symetryczną konstrukcję systemu w celu zminimalizowania dryftu termicznego. Do wykrywania najmniejszych zmian zachodzących w trakcie pomiarów krzywych siłowych, firma JPK zwiększyła czułość i pasmo detekcji, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu szumów. Instrument charakteryzuje się również wysoką częstotliwością próbkowania i praktycznie nieograniczoną liczbą punktów danych przypadających na pojedynczą krzywą siłową.

Doskonała kontrola warunków otoczenia

Warunki otoczenia mają duży wpływ na właściwości mechaniczne pojedynczej molekuły. System ForceRobot posiada unikalne możliwości kontroli środowiska próbki, włączając w to ogrzewanie i ochładzanie w szerokim zakresie temperatur. Umożliwia to przeprowadzanie badań próbek biologicznych w temperaturze istotnej fizjologicznie, bądź też próbek polimerów w trakcie przemian fazowych. Dodatkowe zastosowanie modułu FluidiscModule umożliwia planowanie i przeprowadzanie eksperymentów z użyciem różnych środków chemicznych, ph, czy cieczy buforowych. Dodatkową zaletą jest to, że system ForceRobot jest kompatybilny z wieloma różnymi komórkami cieczy i stolikami temperaturowymi firmy JPK co w znaczący sposób wpływa na jego elastyczność wykorzystania.

 

więcej…

jpk2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura produktu

Adobe icon Broszura akcesoriów

▬ Galeria obrazów

▬ Uwagi techniczne na temat zastosowań

▬ Historie użytkowników

▬ Akcesoria

▬ Inne produkty firmy JPK można znaleźć tutaj

 

Zastosowania systemu ForceRobot 300
• Rozwijanie/zwijanie białek i interakcje receptor – ligand
• Analiza sił adhezji pojedynczych molekuł
• Badanie właściwości mechanicznych pojedynczych molekuł (syntetyczne biopolimery, węglowodany)
• Elastyczna reakcja lub denaturacja DNA
• Nanoindentacja

Automatyczna kalibracja i korekcja dryftu

Problemy związane z niejednoznacznością klasycznych procedur kalibracji znikają dzięki zastosowaniu standardowej, automatycznej kalibracji stałej sprężystości i czułości ugięcia. Podczas przeprowadzania długo trwających pomiarów znaczący wpływ na jakość danych ma dryft ugięcia dźwigni. Aby tego uniknąć firma JPK zaimplementowała automatyczną korekcję w celu dostosowania układu odbicia wiązki lasera pomiędzy kolejnymi cyklami krzywych siłowych. Zastosowanie automatycznej korekcji dryftu i inteligentnej auto kalibracji, w konstrukcji minimalizującej dryft, pozwala na otrzymanie wysokiej jakości danych podczas przeprowadzania długo trwających eksperymentów.

Najwyższej klasy oprogramowanie

Oprogramowanie systemu ForceRobot umożliwia przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanego procesu zbierania danych przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikowi pełnej kontroli nad przeprowadzanym eksperymentem. System posiada intuicyjny interfejs co w znacznym stopniu wpływa na komfort pracy. System jest również wyposażony w oprogramowanie ExperimentPlanner, które zwiększa produktywność i kontrolę podczas przeprowadzania eksperymentów. Użytkownik może teraz w łatwy sposób planować eksperymenty podczas których wzrasta temperatura, zmienia się pozycja i siła, czy dochodzi do wymiany cieczy. Istnieje również możliwość zastosowania własnych skryptów, co w znaczący sposób wpływa na poziom elastyczności systemu. Dodatkowo tryb RampDesigner pozwala na dostosowanie zaawansowanych procedur krzywych siłowych. Możliwość zastosowania definiowanej przez użytkownika klasyfikacji krzywych i algorytmów dopasowania pozwala standaryzować zwykłe ‘ręczne’ procedury. Szybkie procedury przetwarzania wsadowego zapewniają otrzymanie danych o najwyższej jakości.

Zachęcamy również do zapoznania się z działem „Baza wiedzy”, w którym znajdą Państwo wiele innych, ciekawych informacji.