OTS-Z Stacja testowania soczewek cylindrycznych


OTS-Z

Stacja Testowania Soczewek Cylindrycznych OTS-Z

OTS-Z jest urządzeniem do optycznych pomiarów parametrów cylindrycznych soczewek. Charakteryzuje go automatyczna sekwencja pomiarowa wielu parametrów, szeroki zakres pomiarowy oraz prostota obsługi. Zapewnia precyzyjne pomiary w krótkim czasie.

Ta funkcja umożliwia pomiar niedopasowania pomiędzy osią cylindra a linią referencyjną, na ogół zewnętrzną krawędzią soczewki.
Próbka jest ustawiana na stole w płaszczyźnie x/y. Głowica pomiarowa jest zogniskowana na oś cylindra, dzięki czemu pojawia się odbity obraz – prosta linia. Położenie linii jest mierzone z wysoką precyzją przez specjalne oprogramowanie. Następnie próbka jest obracana o 180° oraz powtórnie badana. Niedopasowanie osi objawia się przesunięciem mierzonych linii obrazu. Pomiar jest możliwy także w transmisji.
Skręcenie osi cylindrów w odniesieniu do zewnętrznej krawędzi soczewki

Funkcja ta służy do pomiaru skręcenia pomiędzy osiami cylindrów a linią odniesienia, zazwyczaj zewnętrzną krawędzią soczewki. Pomiar wykorzystuje zmotoryzowane silniki stołu do odpowiedniego ustawienia próbki na wskaźnikach. Głowica pomiarowa jest zogniskowana na oś cylindra, dzięki czemu pojawia się odbity obraz – linia prosta. Następnie stół przesuwa się równolegle do wskaźników, tak, że oś cylindra jest skanowana głowicą pomiarową. Jeżeli występuje skręcenie pomiędzy osią cylindra, a zewnętrzną krawędzią soczewki linia obrazu zacznie się przesuwać. Zmiany położenia odbitej linii są bardzo dokładnie mierzone przy pomocy zaawansowanego oprogramowania. Na ich podstawie możliwe jest następnie obliczenie szukanego kąta skręcenia. Pomiar jest możliwy także w transmisji.

Pomiar ogniskowej i promienia krzywizny

Informacje o metodzie pomiarów:

 • Efektywnej ogniskowej
 • Ogniskowej przedmiotu
 • Promienia krzywizny
 • Ogniskowej obrazu

więcej…

OEG2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura produktu

▬ Inne produkty firmy OEG można znaleźć tutaj

Pomiar następujących parametrów:

 • Efektywna ogniskowa
 • Ogniskowa przedmiotu
 • Promień krzywizny
 • Ogniskowa obrazu
 • Niedopasowanie pomiędzy osiami cylindrów oraz osią soczewki
 • Skręcenie osi cylindrów w odniesieniu do krawędzi soczewki
 • Pomiar niedopasowania osi w transmisji/odbiciu