O firmie MANTIS


Mantis_logo
Krótka charakterystyka systemów do nanoszenia warstw firmy Mantis 

Próżniowe systemy do nanoszenia cienkich warstw maja szerokie zastosowanie począwszy od prostej metalizacji obiektów poprzez złożone procesy epitaksji do precyzyjnego nanoszenia nanocząstek.

Firma Mantis projektuje, wykonuje oraz dostarcza całkowicie zintegrowane systemy do nanoszenia cienkich warstw spełniające wszystkie wymagania klienta. Firma proponuje 6 podstawowych rozwiązań, które dostosowywane są do wymagań klienta. Urządzenia te mają bardzo szerokie zastosowania w prodkucji i badaniach powadzonych w warunkach wysokiej i ultra wysokiej próżni takich obiektów jak nanocząstki, warstwy metaliczne, polimerowe, organiczne czy ogniwa słoneczne nowej generacji. Mogą również służyć do przygotowania powierzchni próbek do analizy SEM, TEM, AFM/SPM i spektroskopii elektronowej.

Do wytwarzania cienkich warstw wykorzystuje się zarówno techniki magnetronowe, epitaksjalne, naparowywarki termiczne, źródła plazmowe oraz nanocząstek, działa jonowe oraz ablacje laserową.

Aby się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę producenta.

mantis-partnered-with-sigma-surface-science

  • Seria M – modułowa platforma, którą można skonfigurować tak, by pracowała jako system do nanoszenia warstw w wysokiej lub ultra wysokiej próżni
  • QPREP – platforma UHV (ultra wysokiej próżni) która może pracować jako system do nanoszenia warstw. Możliwe jest osiągnięcie ultra wysokiej próżni wraz z jednoczesnym doskonałym dostępem do komory poprzez górny kołnierz
  • Seria QUBE – systemy wysokiej próżni, charakteryzujące się dużymi możliwościami konfiguracyjnymi dzięki zastosowaniu wymiennych paneli
  • NANOSYS500 – urządzenie oferujące rozwiązania dostosowane do wytwarzania powłok nanocząsteczkowych
  • Parowniki, źródła, krakery, komórki efuzyjne, magnetrony