RINGMASTER – Pomiar matryc, przewężeń, przetłoczeń, otworów itp.


ringmaster

RINGMASTER 

RINGMASTER jest urządzeniem służącym do wykonywania precyzyjnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych średnic, kulistości i koncentryczności przetłoczników (stalowych matryc) używanych w fabrykach napojów puszkowanych. RINGMASTER ustanawia na wszystkich kontynentach standardy dokładności, łatwości i wiarygodności wykonywanych pomiarów.

RINGMASTER to nie tylko przyrząd pomiarowy, to cała technologia!

OEG GmbH zapewnia szeroki zakres wyposażenia pomiarowego dla narzędzi głębokiego rysowania stosowanych przy produkcji dwuczęściowych puszek do napojów takich jak wytłoczniki, matryce odsuwania, dziurkarki, matryce przewężające czy wybijaki. OEG zapewnia wysoką precyzję, optyczne, bezkontaktowe pomiary wewnętrznej i zewnętrznej średnicy, kulistości i koncentryczności pierścieni, zewnętrznych średnic i kształtów konturów dziurkarek a także system pomiaru wewnętrznego profilu wytłoczników. Dodatkowo dołączane jest oprogramowanie umożlwiające tworzenie modeli tolerancji parametrów, które pozwala na porównywanie wyników pomiarów z wirtualnymi modelami.

Całe oprzyrządowanie zostało stworzone specjalnie na potrzeby przemysłu puszek do napojów. Dzięki jakości znanej na całym świecie OEG gwarantuje najłatwiejszą obsługę urządzeń równocześnie z najwyższą dokładnością pomiarów.

Zaprojektowane specjalnie dla produkcji dwuczęściowych puszek do napojów

RINGMASTER został zaprojektowany do wykonywania bezkontaktowych pomiarów wewnętrznej i zewnętrznej średnicy pierścieni używanych w produkcji puszek do napojów. Pomiary wykonywane są w pełni automatycznie i bezkontaktowo dzięki optycznemu systemowi sterowanemu przez intuicyjne oprogramowanie. Mimo wysokiego poziomu specjalizacji urządzenia RINGMASTER może zostać błyskawicznie i bezproblemowo przystosowany do wykonywania podobnych pomiarów zgodnie z potrzebami użytkownika. Instrument zbudowany jest na wytrzymałym mechanicznym stelażu w celu zapewnienia ergonomii i wygody pracy.

 

Procedura pomiarowa

 

Badany pierścień umieszczany jest ręcznie na powierzchni pomiarowej. Powierzchnia pomiarowa jest sterowana elektronicznie przy pomocy silników oraz może się swobodnie obracać. W trakcie wykonywania pomiarów pierścień jest jednokrotnie obracany o 360°. Użytkownik może wybrać pomiędzy 4 i 12 pomiarami średnicy. Oprogramowanie zawiera wzorce popularnych pierścieni, z których wybiera się jeden do porównania z wynikiem pomiarów. Baza wzorców może byś swobodnie rozszerzana przez użytkownika. W ramach potrzeb program może automatycznie wygenerować protokół pomiarowy po zakończeniu procedury pomiarowej. RINGMASTER został zaprojektowany w sposób mający na celu minimalizację błędów operatora oraz unikanie możliwych uszkodzeń sprzętu w trakcie jego poprawnej eksploatacji.

ringmaster2

System kontroli temperatury zapobiegający błędom pomiarowym

ringmaster3

Niewielkie zmiany temperatury mogą prowadzić do zmian kształtu pierścienia oraz samego systemu pomiarowego. W przypadku znaczących zmian temperatury w trakcie pomiarów użytkownik zostanie ostrzeżony o możliwym spadku precyzji urządzenia. Progresywna kaibracje eliminuje wpływ zmian temperatury i pozwala zachować wysoką dokładność pomiarów.

więcej…

 

OEG2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura produktu

▬ Inne produkty firmy OEG można znaleźć tutaj

 

  • Wysoka dokładność pomiarów (1µm dla pierścieni o średnicy 66mm)

  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

  • Jednoczesny pomiar średnicy i kulistości

  • Bezdotykowy pomiar

  • Automatyczna sekwencja pomiarowa

  • Wysoki komfort pracy dzięki ergonomicznemu oprogramowaniu

  • Rzeczowe i automatycznie zapisywane pomiary

  • Wysokie tempo pomiarów

  • Możliwość zaadaptowania do nowych celów