Szkolenia


Szkolenia

Szkolenia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów  pracujących w uczelniach  i przemyśle. Szkolenia organizowane są zarówno w siedzibie Zamawiającego usługę jak i w wybranym miejscu przez niego lub w miejscach proponowanych przez organizatora szkoleń tj. MeasLine. Z doświadczenia wynika, że szkolenia przynoszą najlepsze efekty, gdy kursanci znajdują się poza macierzystym zakładem pracy przez co nie mogą być absorbowani zdarzeniami zachodzącymi w miejscu pracy.  Szkolenia  mogą być rozliczne jako usługa zawierająca zarówno koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania jak i wyżywienia.  Możliwe jest również rozliczenie kosztów samego szkolenia a Zamawiający lub Uczestnicy pokrywają  wszelkie koszty dodatkowe tj. zakwaterowanie, wyżywienie itp.