Tryb QI


QI mode

 

 

 

QI quantitative imaging mode – tryb obrazowania AFM w oparciu o analizę mapy krzywych siłowych dla najbardziej wymagających próbek. QI umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnej kontroli nad wzajemnymi oddziaływaniami pomiędzy próbką a ostrzem skanera dla każdego piksela obrazu.

Dzięki zastosowaniu technologii ForceWatch firmy JPK tryb QI zapewnia doskonałe wyniki nawet w przypadkach próbek trudnych do zobrazowania innymi metodami. Obrazowanie próbek miękkich (hydrożele, biomolekuły), lepkich (polimery, bakterie), luźnych (cząsteczki wirusa w płynie) czy też stromych (struktury MEMS, proszki) nie stanowi już problemu.

Tryb QI
• Każdy rodzaj próbki (próbki kruche, miękkie, lepkie, luźne i te ze stromymi krawędziami) może zostać zobrazowany
• Działa zarówno w warunkach otoczenia jak i w cieczach
• Prosty i łatwy w obsłudze
• Dzięki zastosowaniu technologii ForceWatch nie wymaga regulacji wartości zadanej siły podczas skanowania
• Obrazowanie bez nadzoru za pomocą szablonów zaprogramowanych przez użytkownika

Nowo opracowane tryby QI i QI Advanced, sprawiają że systemy NanoWizard stają się najbardziej wszechstronnymi urządzeniami zarówno do badań zaawansowanych jak i standardowych. W porównaniu do innych trybów obrazowania, QI dostarcza wysokiej jakości dane ilościowe. Pomiar rzeczywistej i kompletnej krzywej siła-odległość dla każdego piksela obrazu daje wszystkie informacje o lokalnych oddziaływaniach pomiędzy próbką a ostrzem skanera o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Zalety stosowania trybu QI
• Minimalna a zarazem doskonale kontrolowana siła pionowa w trakcie skanowania
• Brak sił bocznych przyłożonych do próbki
• Stała szybkość ciągnięcia pozwala na uzyskanie dokładnych danych adhezji
• Brak ograniczeń programowych dla przesunięcia skanerów piezo
• Rzeczywiste dane krzywych siłowych – idealne do późniejszej obróbki

więcej…

jpk2

Informacje o produkcie:

Adobe icon Broszura – tryb QI

▬ Inne produkty firmy JPK można znaleźć tutaj

 

QI Advanced mode – rozszerzenie podstawowego trybu QI pozwala na pomiary dodatkowych parametrów za pomocą AFM takich jak: sztywność, dyssypacja, adhezja etc. Dane ilościowe zbierane są z wysoką rozdzielczością przestrzenną.

Tryb QI - Zaawansowany tryb QI
• Jest rozszerzeniem standardowego trybu QI, które posiada większą ilość kanałów danych i zawiera dodatkowe funkcje przeznaczone do zbierania i obróbki danych
• Dostarcza dodatkowe parametry podczas skanowania (sztywność, dyssypacja, adhezja)
• W zależności od zastosowania, może dostarczyć w jednym skanie informacje dotyczące przewodności elektrycznej, lub rozpoznania molekularnego
• Umożliwia gromadzenia kompletnych zestawów danych krzywych siłowych
• Analiza danych może być przeprowadzana za pomocą standardowego oprogramowania firmy JPK, lub programów napisanych przez użytkownika, co daje większą elastyczność i pozwala używać bardziej zaawansowanych modeli adhezji i modułu Younga

 

Zachęcamy również do zapoznania się z działem „Baza wiedzy”, w którym znajdą Państwo wiele innych, ciekawych informacji.