Usługi


USŁUGI

 

MeasLine dzięki współpracy zarówno z naukowcami jak i firmami produkcyjnymi oraz osobami reprezentującymi przemysł przedstawia pełne i fachowe rozwiązania problemów technicznych w zakresie aparatury badawczej, projektowania nietypowych urządzeń oraz rozwiązań w zakresie przemysłowego wykorzystania próżni i technik pomiarowych z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i oszacowaniem zysku wynikającego z wdrożenia danego rozwiązania technicznego czy też technologicznego.