logo_head

Serdecznie  zapraszamy do udziału w VI Szkole Techniki Próżniowej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 4-5 lipca 2022 r. 

Szkoła towarzyszy X Krajowej Konferencji Nanotechnologii „KK-Nano 2022” odbywającej się w dniach 3-8 lipca 2022 r. oraz organizowanemu w dniach 6-7 lipca 2022 r. Kongresowi Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Plan Szkoły Techniki Próżniowej umożliwia pełne uczestnictwo w Kongresie Polskiego Towarzystwa Próżniowego, do udziału w którym serdecznie zachęcamy.

Zarówno Szkoła jak i Kongres PTP odbywać się będą na terenie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Szkolenie przeznaczone jest dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienie podstawowych procesów fizycznych niezbędnych dla technologii próżniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsługi urządzeń próżniowych oraz pomiarów próżni, jak również wprowadzenie kursantów w wybrane zagadnienia procesów technologicznych wymagających zastosowania urządzeń próżniowych. Kurs kończy się testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu otrzymają certyfikat parafowany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe.

Rejestracja na VI Szkołę Techniki Próżniowej rozpocznie się w dniu 25.04.2022.

Uczestnicy V Szkoły Techniki Próżniowej w 2013 roku.