logo_head
Ue Efrr

Oferta MeasLine obejmuje:

-Systemy i komponenty do nanoszenia cienkich warstw metodą PVD (Fizyczne osadzanie z fazy gazowej) poprzez rozpylanie magnetronowe oraz termiczne

-Systemy projektowane i produkowane na zamówienie klienta, m.in. systemy próżniowe, reaktory, systemy do nanoszenia warstw, kriostaty, goniometry wysokotemperaturowe, stacje diagnostyczne

-kriostaty umożliwiające uzyskiwanie i utrzymywanie niskich temperatur rzędu nawet kilku Kelwinów

-Urządzenia firmy Thetametrisis do analizy grubości cienkich warstw

-Mikroskopy sił atomowych firmy nano analytik, a także produkowane we współpracy z MeasLine systemy do kompleksowej analizy powierzchni stanowiące kombinację technik AFM z AES i XPS 

-Systemy produkowane przez firmę OEG wykorzystujące optyczne metody pomiarowe do analizy powierzchni, w tym kąta zwilżania, płaskości, czy też pomiarów geometrii z zastosowaniem mikroskopów pomiarowych 

-Komory i komponenty próżniowe przeznaczone do pracy warunkach UHV

Nanoszenie cienkich warstw
PVD
Analiza grubości cienkich warstw
Mikroskopy sił atomowych
z próbnikami piezorezystywnymi
Optyczne urządzenia pomiarowe
Systemy dostosowane
do wymagań użytkownika
Komora próżniowa
Komory i komponenty próżniowe
Kriostat optyczny z głowicą kriogeniczną typu CH-204-M
Kriostaty