logo_head
Ue Efrr

Patenty, nagrody oraz publikacje

Tworzone we współpracy z jednostkami naukowymi projekty prowadzą do stworzenia wynalazków objętych ochroną patentową oraz docenianych podczas targów przemysłowych. 

Patenty

Prawo w mocy:

Numer zgłoszenia: P.421216, Data zgłoszenia: 06.04.2017, Numer prawa wyłącznego: Pat.234168 Tytuł: Stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi

Numer zgłoszenia: P.420392, Data zgłoszenia: 03.02.2017, Numer prawa wyłącznego: Pat.232633 Tytuł: Reaktor do badań spektroskopowych

Numer zgłoszenia: P.417862, Data zgłoszenia: 06.07.2016, Numer prawa wyłącznego: Pat.229635 Tytuł: Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego

Numer zgłoszenia: P.408159, Data zgłoszenia: 09.05.2014, Numer prawa wyłącznego: Pat.225228 Tytuł: Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych

Numer zgłoszenia: P.397288, Data zgłoszenia: 08.12.2011, Numer prawa wyłącznego: Pat.220161 Tytuł: Sposób równoczesnego usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin i reaktor katalityczny do usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin

Postępowania w toku:

Numer zgłoszenia: P.428617, Data zgłoszenia: 21.01.2019, Tytuł: Moduł źródła naddźwiękowej wiązki molekularnej o pracy ciągłej

Numer zgłoszenia: P.419598, Data zgłoszenia: 25.11.2016, Tytuł: Impulsowe źródło naddźwiękowej wiązki molekularnej oraz sposób zasilania gazem nośnym impulsowego źródła naddźwiękowej wiązki molekularnej

Nagrody

2021 ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Mobilne stanowisko do badań właściwości ciekłych metali, stopów, szkieł, żużli i innych substancji w szerokim zakresie temperatury topnienia” – zaprojektowane i wykonane przez Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica, MeasLine sp. z o.o. oraz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, Nauka dla Gospodarki INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY

Złoty Medal

04.2019 ZŁOTY MEDAL – Wybór konsumentów – Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Wysokotemparaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi” – zaprojektowane i wykonane przez Instytut Odlewnictwa, Kraków i MeasLine sp. z o.o., Nauka dla Gospodarki INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY

2018 ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Wysokotemparaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi” – zaprojektowane i wykonane przez Instytut Odlewnictwa, Kraków i MeasLine sp. z o.o., Nauka dla Gospodarki INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY

2009 r. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch za „Zestaw aparaturowy do badań właściwości ciekłych metali w wysokiej temperaturze” – Warszawa

11.2008 r. Brązowy Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Brussels-Eureka za opracowanie „Experimental complex for investigation of high temperature properties of molten metals and alloys” (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch) – Bruksela

04.2008 r. Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości (Genewa) za opracowanie Complexe experimental d’investigation des propertes a haute temperature des metaux (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch)

12.2007 r. Główna nagroda otrzymana w kategorii „Wyrób Przyszłości” w XI edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” objętej honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów – Warszawa – (N.Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch)

Publikacje

 1. Kudyba A., Sobczak N., Budzioch J., Polkowski W., Giuranno D., Improvements in experimental investigation of molten Mg-based materials, Materials and Design, (2018), 160, 915-917, ISSN 0264-1275. (35 p., A)
 2. Szymon Godlewski, Jakub S. Prauzner-Bechcicki, Janusz Budzioch, Lukasz Walczak, Irena G. Stará, Ivo Starý, Petr Sehnal, Marek Szymonski, Anthrahelicene on TiO2 surfaces, Surface Science 11/2012; 606(s 21–22):1600–1607.
 3. Wojtaszek M., Kolmer M., Godlewski S., Budzioch J., Such B., Krok F., Szymonski M., Multi-probe characterization of 1D and 2D nanostructures assembled on Ge(001) surface by gold atom deposition and annealing in the Springer series on Advances in Atom and Single Molecule Machine. „Advances in Atom and Single Molecule Machines”, Editor: Christian Joachim (2012)
 4. Goryl M., Budzioch J., Krok F., Wojtaszek M., Kolmer M., Walczak L., Konior J., Gnecco E., Szymonski M., Probing atomic-scale friction on reconstructed surfaces of single-crystal semiconductors, Phys. Rev. B 85, 085308 (2012)
 5. Szymon Godlewski, Antoni Tekiel, Jakub S. Prauzner-Bechcicki,Janusz Budzioch, Andre Gourdon, Marek Szymonski,Adsorption of organic molecules on the TiO(2)(011) surface: STM study, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 134(22), 224701 (2011)
 6. Pascal Steiner, Enrico Gnecco, Franciszek Krok, Janusz Budzioch, Lukasz Walczak, Jerzy Konior, Marek Szymonski, Ernst Meyer, Atomic-Scale Friction on Stepped Surfaces of Ionic Crystals, PHYSICAL REVIEW LETTERS 106(18), 186104 (2011)
 7. Filip Zasada, Witold Piskorz, Szymon Godlewski, Jakub S. Prauzner-Bechcicki, Antoni Tekiel, Janusz Budzioch, Piotr Cyganik, Marek Szymonski, Zbigniew Sojka, Chemical Functionalization of the TiO(2)(110)-(1 x 1) Surface by Deposition of Terephthalic Acid Molecules. A Density Functional Theory and Scanning Tunneling Microscopy Study, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 115(10), 4134-4144 (2011)
 8. J. S. Prauzner-Bechcicki, S. Godlewski, J. Budzioch, G. Goryl, L. Walczak, P. Sehnal, I. G. Stará, I. Starý, F. Ample, Ch. Joachim, M. Szymonski, [11]anthrahelicene on InSb(001) c(8×2): A low temperature scanning probe microscopy study, ChemPhysChem 11, 3522 (2010)
 9. S. Godlewski, A. Tekiel, J. S. Prauzner-Bechcicki, J. Budzioch, M. Szymonski, Controlled reorientation of CuPc molecules in ordered structures assembled on the TiO2(011)-(2×1) surface, ChemPhysChem 11, 1863 (2010),
 10. S. Godlewski, A. Tekiel, J. Budzioch, A. Gourdon, J. S. Prauzner-Bechcicki, M. Szymonski, Assembling of large organic molecules on clean and hydroxylated rutile TiO2(110) surfaces, ChemPhysChem 10, 3278 (2009),
 11. J. S. Prauzner-Bechcicki, S. Godlewski, A. Tekiel, P. Cyganik,J. Budzioch and M. Szymonski, High resolution STM studies of Terephthalic Acid Molecules on Rutile TiO2(110) Surfaces, J. Phys. Chem. C 113, 9309 (2009),
 12. A. Tekiel, J. S. Prauzner-Bechcicki, S. Godlewski, J. Budziochand M. Szymonski, Self-assembly of terephthalic acid on rutile TiO2(110): towards chemically functionalized metal oxide surface, J. Phys. Chem. C 112, 12606 (2008) – Letter,
 13. Tekiel A, Godlewski S, Budzioch J, Szymonski M,Nanofabrication of PTCDA molecular chains on rutile TiO2(011)-(2 x 1) surfaces, NANOTECHNOLOGY 19, 495304 (2008)
 14. N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwill, J. Budzioch, A. Glenz,Experimental Complex for Investigations of High-Temperature Behaviour of Molten Metals in Contact with Refractory Materials, Materials Science and Engineering, A495, 2008, pp. 43-49.
 15.  Henryk Jankowski, Tadeusz Pisarkiewicz, Cezary Worek, Michał Warzecha, Janusz Budzioch, Zbigniew Pindel,PRÓŻNIOWA SELENIZACJA WARSTW Cu-In-Se DO ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH, Konferencja , Korbielów’2002, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, zeszyt 143, 143-147s, 2002.
 16. J Budzioch, A Jezierski, V Ivanov, B Penc and A Szytula, Transport and electronic properties of DyRu2Si2 and ErRu2Si2 compounds,  J. Phys.: Condens. Matter11 8069 (1999)
 17. L.Gabła, W.Soszka, J.Budzioch, S.Kwasny, Emission of excited atoms from solid argon under ion bombardment, Physics Letters A 187 (1994)
 18. W.Soszka, J.Budzioch, S.Kwaśny and M.,Soszka,Backscattering of Low Energy Ions from a Gold Surface Covered Krypton, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 51 (1990)
 19. W.Soszka, S.Kwaśny, J.Budzioch and M.Soszka, Behaviour of the Xenon Atoms an the Cold Metal Target Studied by Ion Reflection and Ion-Electron Emission Methods, Physics Letters B 51 (1990)
 20. W.Soszka, S.Kwasny, J.Budzioch and M.Soszka, Ion-Electron Emission from the Cold Metal Target Covered by Xenon, Journal of Physics: Condensed Matter, 1(1988) 79
 21. J.Budzioch, M.Soszka and W.Soszka, Ion Reflection Analysis of the Surface Topography Induced b Ion Bombardment of Hot Metal Target, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B33 (1988)
 22. J.Budzioch and .W.Soszka, Surface Texture Induced by Ion Bombardment, Acta Universitatis Wratislaviensis,  Wrocław 1025 (1988) 79
 23. J.Budzioch and W.Soszka, Surface Texture Induced by Heavy Ion Bombardment, Ion Reflection Analysis, Materials Science and Engineering, 90(1987) 51.
 24. J.Budzioch, M.Soszka and W.Soszka, Effect of Violent Collisions In Ion-Electron Emission, Nuclear Instruments and Methods In Physics Research, B14 (1985) 530.