logo_head
Ue Efrr

Szkoły techniki próżniowej

Celem Szkoły Techniki Próżniowej jest zarówno krzewienie wiedzy w zakresie techniki próżniowej jak i integracja środowiska próżniowego w Polsce. Idea Szkoły Techniki Próżniowej została zapoczątkowana przez Prof. Marka Szymońskiego w roku 2004 jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska w tym zakresie. Od tego czasu STP stała się cyklicznym wydarzeniem cieszącym się każdorazowo dużym zainteresowaniem i gromadzącym do kilkudziesięciu uczestników.

Pierwsze cztery szkoły zostały zorganizowane przez Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii oraz Centrum NANOSAM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne Szkoły Techniki Próżniowej są organizowane przez MeasLine. Prezes firmy oraz aktywny członek PTP Janusz Budzioch zajmował się wielokrotnie organizacją poprzednich Szkół zarówno w zakresie organizacyjnym jak i szkoleniowym. Szkolenia są przeprowadzane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Próżniowego stanowiąc jednocześnie  wypełnienie statutowych działań PTP. VI edycja była sponsorowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najbliższa, VII szkoła techniki próżniowej odbędzie się w Łodzi jako wydarzenie towarzyszące konferencji ECOSS36.

Tegoroczna edycja Szkoły Techniki Próżniowej STP VII 2023

VII SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Tegoroczna VII Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się w terminie 27-29.11.2023 r. w Zakopanem. Szkolenie będzie towarzyszyć Seminarium STM/AFM organizowanemu w dniach 29.11-3.12.2023 r. Program Szkoły STP daje możliwość pełnego uczestnictwa w Seminarium STM/AFM, jednakże wydarzenia finansowane są oddzielnie.

Poprzednie edycje Szkoły Techniki Próżniowej:

2022 VI SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Wydarzenie towarzyszące Kongresowi Polskiego Towarzystwa Próżniowego organizowanemu w dniach 6-7.07.2022

2013 V SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Prelegenci

Prof. dr hab. Andrzej Hałas  – elektronik, specjalista technologii próżniowych.

Dr inż. Konstanty Marszalek – AGH, Fizyka ciała stałego, wykładowca próżni, technologii
cienkowarstwowych, inżynierii materiałowej w elektronice oraz fizyki.

Dr Jacek Marzec – fizyk, uprawiana dziedzina – fizykochemia ciała stałego. 

Dr Artur Kajoch – fizyk, absolwent Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. 

Dr Janusz Budzioch – MeasLine

Poruszane zagadnienia

1.  TECHNIKA PRÓŻNI – podstawowe pojęcia

1.1.Techniczne pojęcie próżni, zastosowania próżni, zakresy próżniowe w zastosowaniach przemysłowych i   naukowo-badawczych.
1.2.Kinetyczna teoria gazu
1.3.Przewodnictwo cieplne gazu
1.4.Dyfuzja cząsteczek w gazie
1.5.Efuzja
1.6.Oddziaływanie cząsteczek gazu z powierzchni
1.7.Adsorpcja gazu
1.8.Czas przebywania cząsteczek na powierzchni
1.9.Desorpcja
1.10.Stan równowagi miedzy adsorpcją a desorpcji
1.11.Rozpraszanie gazu na powierzchni w stanie równowagi
1.12.Gaz w ciele stałym
1.13.Rozpuszczanie gazu w ciele stałym
1.14.Dyfuzja gazu
1.15.Przenikanie gazu
1.16.Podstawowe pojęcia w technice próżniowej
1.17.Pojęcie przepływu, średniej drogi swobodnej, pojęcia ciśnień stosowanych w technice próżniowej, przepływ objętościowy, masowy i PV i ich zastosowanie. Zakresy ciśnień w technice próżniowej.
1.18.Rodzaje przepływu i przewodność
1.19.Rozróżnienie pomiędzy szybkością pompowania a wydajnością z przykładami zastosowań.
1.20.Przepływ gazu – przewodność elementów próżniowych, współczynnik przecieku i desorpcji i ich wpływ na próżnię końcową.
1.21.Obliczanie przewodności rur, kryz itp.

2.  WYTWARZANIE PRÓŻNI

2.1. Podział pomp próżniowych
2.2. Pompy próżni wstępnej
2.2.1. Pompy objętościowe olejowe
2.2.1.1. Zasada działania pomp objętościowych
2.2.1.2. Olejowe pompy rotacyjne, pompa łopatkowa
2.2.1.3. Pompowanie par łatwo ulegających kondensacji
2.2.1.4. Eksploatacja olejowych pomp objętościowych
2.2.2. Pompy bezolejowe – „suche”
2.2.2.1. Pompy Rootsa
2.2.2.2. Pompy membranowe
2.2.2.3. Pompy śrubowe i spiralne
2.2.2.4. Porównanie pomp suchych
2.3. Pompy wysokiej próżni
2.3.1. Pompy molekularne i turbomolekularne
2.3.1.1. Pompy molekularne
2.3.1.2. Pompy turbomolekularne
2.3.1.3. Pompy hybrydowe
2.3.2. Pompy dyfuzyjne
2.3.2.1. Zasada działania pomp dyfuzyjnych
2.3.2.2. Właściwości olejów stosowanych w pompach dyfuzyjnych
2.3.2.3. Pompy frakcjonujące
2.3.2.4. Dobór pompy próżni wstępnej
2.3.2.5. Eksploatacja pomp dyfuzyjnych
2.3.3. Pompy sorpcyjne
2.3.3.1. Pochłaniacze lite (NEG)
2.3.3.2. Pompy z pochłaniaczami litymi
2.3.3.3. Pompy sublimacyjne
2.3.3.4. Pompy jonowo- sorpcyjne
2.3.3.5. Pompy kriosorpcyjne
2.3.4. Porównanie pomp wysokiej próżni

2.4. Pułapki i filtry i pompy specjalne do zastosowań chemicznych i substancji wybuchowych
2.5. Dobór oleju w zależności od aplikacji
2.6. Ogólne zasady konserwacji mechanicznych pomp próżniowych
2.7. Niezbędne prace konserwatorskie takie jak wymiana oleju, filtrów itp. na przykładzie wybranych pomp rotacyjnych  i Roots’a.

3. SYSTEMY POMPOWE – ogólne zasady doboru pomp

3.1 Pompy i systemy próżniowe w zastosowaniach laboratoryjnych
3.1.1. zestawy turbomolekularne
3.1.2. pompy jonowe i kriogeniczne
3.1.3. pompy sublimacyjne w zestawach pompowych
3.2. Pompy i systemy pompowe stosowane w aparaturach przemysłowych
3.2.1 systemy z pompami Rootsa
3.2.2 systemy z pompami dyfuzyjnymi
3.2.3 systemy z pompami kriogenicznymi

4  ODPOMPOWANIE komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

4.1 Odpompowanie bez uwzględniania nacieku i par – próżnia zgrubna
4.2 Odpompowanie w zakresie wysokich próżni
4.3 Odpompowanie w zakresie próżni niskiej
4.4 Dobór odpowiednich pomp
4.5 Oszacowanie czasu odpompowania z monogramów
4.6 Odpompowanie w przypadku występowania par

5. POMIAR CIŚNIEŃ CAŁKOWITYCH

5.1 Niepewność pomiaru. Specyfika pomiarów próżni. Podział próżniomierzy
5.2 Próżniomierze mechaniczne
5.2.1 Próżniomierze rurkowe
5.2.2 Próżniomierze membranowe
5.2.3 Membranowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.3 Próżniomierze cieplnoprzewodnościowe
5.3.1 Próżniomierze oporowe Piraniego
5.3.2 Próżniomierze termoelektryczne
5.3.3 Wykorzystanie efektu konwekcji
5.3.4 Cieplnoprzewodnościowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.4 Próżniomierze lepkościowe z wirującą kulką
5.5 Próżniomierze jonizacyjne Penninga
5.6 Próżniomierze jonizacyjne z gorącymi katodami
5.6.1 Próżniomierze z głowicami triodowymi
5.6.2 Próżniomierze z głowicami BA (Bayarda-Alperta)
5.6.3 Próżniomierze z głowicami ekstraktorowymi (próżniomierz JG)
5.6.4 Pomiary ciśnień niższych od 10-10Pa

6  Komponenty próżniowe

6.1materiały stosowane w technice próżniowej
6.2 Komponenty montażowe
6.2.1.kołnierze typu ISO-KF i ISO-K, ISO-F, złączki, mieszki, okna uszczelnienia, smary itp.
6.2.2.kołnierze typu CF wraz z opisem komponentów montażowych, uszczelek, okien, przejść obrotowych, transferów itp.
6.3.Zawory próżniowe
6.3.1.zawory próżniowe dostosowane do niskiej i wysokiej próżni
6.3.2.zawory próżniowe do UHV

7  Detekcja nieszczelności

7.1 Metody wyznaczania nieszczelności urządzeń próżniowych
7.1.1 metody próżniowe
7.1.2 metody ciśnieniowe
7.2 Helowe detektory nieszczelności

8  Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp.

Szkolenie praktyczne

8.1 Detekcja nieszczelności
8.2 Wymiana oleju, filtrów, emulsja olejowa
8.3 Kalibracja głowic próżni wstępnej
8.4 Połączenia próżniowe
8.5 Pokaz zapowietrzenia komory próżniowej suchym gazem i powietrzem,

2010 IV SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2008 III SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2006 II SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2004 I SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ