logo_head
Ue Efrr

 SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ 2023

VII Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się w terminie 27-29.11.2023 r. w Zakopanem. Szkolenie będzie towarzyszyć Seminarium STM/AFM organizowanemu w dniach 29.11-3.12.2023 r. Program Szkoły STP daje możliwość pełnego uczestnictwa w Seminarium STM/AFM, jednakże wydarzenia finansowane są oddzielnie. Podczas seminarium STM/AFM,
w środę 29.11 w godzinach popołudniowych zorganizowana zastanie VIII Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM. Udział w Szkole Techniki Próżniowej umożliwia również nieodpłatny udział w Szkole SPM. 

Szkolenie próżniowe przeznaczone jest dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych.

Szkoła kończy się testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu otrzymają certyfikat parafowany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce szkolenia i noclegi

Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się w hotelu Harny zlokalizowanym przy ulicy Józefa Piłsudskiego 20 w Zakopanem. Opłata szkoleniowa obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w hotelu Hyrny.

Idea Szkoły Techniki Próżniowej

 

Celem Szkoły Techniki Próżniowej jest zarówno krzewienie wiedzy w zakresie techniki i technologii próżniowej, jak i integracja środowiska próżniowego w Polsce. Idea Szkoły Techniki Próżniowej została zapoczątkowana przez Prof. Marka Szymońskiego w roku 2004 jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska w tym zakresie. Od tego czasu STP stała się cyklicznym wydarzeniem cieszącym się każdorazowo dużym zainteresowaniem i gromadzącym do kilkudziesięciu uczestników.

Pierwsze cztery szkolenia próżniowe zostały zorganizowane przez Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii oraz Centrum NANOSAM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne Szkoły Techniki Próżniowej są organizowane przez MeasLine sp. z o.o. Szkolenia są przeprowadzane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Próżniowego stanowiąc jednocześnie  wypełnienie statutowych działań PTP. Zeszłoroczna, VI edycja była sponsorowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Tematyka:

 

W czasie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

1. Technika Próżni – podstawowe pojęcia

2.  Wytwarzanie próżni

3. Systemy pompowe – ogólne zasady doboru pomp

4.  Odpompowanie komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

5. Pomiar ciśnień całkowitych

6.  Komponenty próżniowe

7.  Detekcja nieszczelności

8.  Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp.

9. Omówienie zagadnień wskazanych przez uczestników kursu

Poprzednie edycje Szkoły Techniki Próżniowej:

2022 VI edycja SZKOŁY TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Uczestnicy Szkoły Techniki Próżniowej 2022

2013 V SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2010 IV SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Szkoła techniki próżniowej

2008 III SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2006 II SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Szkoła techniki próżniowej

2004 I SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ