logo_head
Ue Efrr

Impulsowe źródło naddźwiękowej wiązki molekularnej 

Impulsowe źródło wiązki molekularnej służy do wytwarzania wiązki molekularnej składającej się głównie z dimerów. Wiązka określana jest jako naddźwiękowa, gdyż jej propagacja w próżni następuje z prędkością wyższą od prędkości dźwięku w tych samych warunkach. Zasada działania źródła oparta jest o gwałtowne ochłodzenie wstrzykiwanych cząstek związane ze znaczną różnicą ciśnień. W warunkach tych następuje redukcja ruchów rotacyjnych i oscylacyjnych jąder atomów tworzących molekułę, przez co molekuły znajdują się w niższych stanach oscylacyjnych i rotacyjnych. Pozwala to zatem na uproszczenie widm wykorzystywanych w spektroskopii laserowej. Źródło umożliwia wytworzenie wiązki zawierającej atomy kadmu: Cd₂ lub dimery kadmu z gazem szlachetnym (Gs) CdGs.

Urządzenie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego jako wynalazek. Numer zgłoszenia: P.419598.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Uzyskiwanie naddźwiękowej, wychłodzonej wiązki molekularnej
  • Otwarcie dyszy regulowane za pomocą iglicy sprzężonej z armaturą znajdującą się w cewce zaworu elektromagnetycznego
  • Budowa źródła oraz metoda dostarczania gazu nośnego (Gs) umożliwia ograniczenie osadzania się materiału znacząco wydłużając czas bezawaryjnej pracy
  • Nowoczesna metoda dostarczania gazu nośnego (GS) zapewnia wysoką koncentrację dimerów

Specyfikacja:

Średnica otworu dyszy 0,2 mm
Temperatura źródła rzędu kilkuset K
Ciśnienie w obszarze początkowym rzędu 10 bar
Ciśnienie w obszarze docelowym rzędu 10ˉ³ bar
Temperatura wygrzewania kadmu 920 K (Warunek uzyskania żądanej prężności par Cd)