logo_head
Laboratoryjny kriostat azotowy do pracy w ultra wysokiej próżni UHV MeasLine

Laboratoryjny kriostat azotowy

Urządzenie umożliwiające uzyskiwanie i utrzymywanie temperatur w zakresie od temperatury wrzenia azotu do 500 K.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Składa się z komory badawczej oraz kriostatu
Budowa laboratoryjnego kriostatu azotowego z komorą badawczą oraz kriostatem  do pracy w ultra wysokiej próżni UHV

Specyfikacja:

Chłodzenie do temperatury wrzenia azotu
Ogrzewanie do 500 K