logo_head
Ue Efrr
Magnetron 2" z przesłoną

Źródła magnetronowe

Źródła magnetronowe umożliwiają nanoszenie cienkich, metalicznych i niemetalicznych warstw techniką PVD (fizyczne osadzanie z fazy gazowej). Rozpylanie magnetronowe realizowane jest w atmosferze gazu roboczego, np. argonu. Budowa magnetronów umożliwia podawanie gazy bezpośrednio nad targetem. Oferowane źródła magnetronowe dostosowane są do targetów o różnym rozmiarze (1″, 2″, 3″) i umożliwiają nanoszenie warstw w trybie DC (z targetów przewodzących) i RF (targetów nieprzewodzących). 

Najważniejsze cechy źródeł magnetronowych:

  • przeznaczone do nanoszenia cienkich warstw poprzez rozpylanie magnetronowe
  • dostosowane zarówno do metalicznych jak i niemetalicznych targetów o różnych rozmiarach
  • umożliwiają podawanie gazu bezpośrednio nad targetem
  • mogą być wyposażone w kominek ograniczający rozpylanie na boki, redukujące zanieczyszczenia podczas współosadzania (z większej liczby źródeł)
  • wyposażone w przesłonę
  • szczelna, spawana konstrukcja