logo_head
Ue Efrr

Akcesoria do urządzeń z serii FR firmy Thetametrisis umożliwiające rozbudowę aparatury do pomiaru grubości warstw zwiększając jej funkcjonalność.

FR-Thermal 

Zestaw do analizy warstw w czasie rzeczywistym podczas obróbki termicznej.

FR-Liquid

Przystawka do monitorowania procesów in-situ w czasie rzeczywistym oraz analizy powłok zanurzonych w cieczach.

FR-IntSphere

Pomiary całkowitego i rozproszonego odbicia spektralnego.

Film/Cuv Holder

Pomiar absorbancji i transmitancji cieczy i warstw.

FR-pOrtable-TR

Moduł do pomiarów transmisji z FR-pOrtable.

FR-MicAdaptor

Adapter do mikroskopu optycznego do pomiarów właściwości powierzchni z obszaru o wielkości do 5 μm.

ContactProbe-ST

Akcesorium do pomiarów grubości powłok dowolnych obiektów m.in. soczewek

Focusing Module

Dodatkowy moduł sondy do zmniejszania rozmiaru plamki (<150 μm).

XY-M75 / XY-M100

Stolik do dwuosiowego przesuwu liniowego w zakresie 75×55 mm lub 100×100 mm, dla urządzeń FR-pOrtable i dowolnego FR-pRo, umożliwiający mapowanie powierzchni.

XY-LargePlatform

Ręczna platforma XY z możliwością ruchu w zakresie 300×200 mm.

XY-A1oo

Zmotoryzowany stolik do szybkiego mapowania we współrzędnych kartezjańskich.

RΘ-A150

Zmotoryzowany stolik do szybkiego mapowania we współrzędnych biegunowych.

Zestaw Biosensing

Zestaw przeznaczony do monitorowania reakcji immunologicznych w czasie rzeczywistym.