logo_head
Ue Efrr

Wieloplatformowy system UHV

(AFM-MPS Multi-Plattform System)

System MPS łączy w sobie techniki AFM (Mikroskopia Sił Atomowych), AES (Spektroskopia Elektronów Augera) oraz XPS (Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, umożliwiając kompleksową analizę powierzchni przy użyciu zaledwie jednego urządzenia. Komora pomiarowa może być połączona z drugą komorą, służącą np. do magnetronowego nanoszenia warstw lub naparowywania termicznego. Przenoszenie próbek może być wykonywane w atmosferze ochronnej poprzez wykorzystanie komory rękawicowej.

 

Najważniejsze cechy systemu wielokomorowego:

 • Możliwość pomiaru dużych próbek- do 2”
 • Użyteczne w rozwoju urządzeń opartych o pojedyncze kropki kwantowe np. tranzystorów jednoelektronowych
 • Bezkontaktowa analiza AFM naniesionych elementów
 • Precyzyjne określenie położenia depozytu przy pomocy AFM
 • Komora analityczna montowana na sztywnej ramie z izolacją drgań. Możliwa dodatkowa, aktywna izolacja drgań przy pomocy platformy lub siłowników piezoelektrycznych
 • Druga komora montowana na sztywnej ramie. Komory połączone za pomocą specjalnych elastycznych mieszków, które kompensują siły wywołane różnicami ciśnień.
 • Dźwignia do przenoszenia próbek montowana w drugiej komorze w celu zminimalizowania wpływu wibracji na komorę analityczną.

Dostępne metody pomiarowe i tworzenia struktur nanometrycznych przy użyciu systemu wieloplatformowego:

 

Analiza powierzchniowa:

 • Mikroskopia Sił Atomowych (AFM ang. Mikroskopia Sił Atomowych)- ultra-kompaktowe urządzenie z aktywnym, piezorezystywnym próbnikiem
 • Spektroskopia Elektronów Augera (AES ang. Auger Electron Spectroscopy )
 • Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS ang. Photoelectron Spectroscopy using X-rays )
 • Spektroskopia strat energii elektronów (EELS ang. Electron Energy Loss Spectroscopy)
 • Zaawansowane obrazowanie optyczne
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM ang. Scanning Electron Microscope)
 • Profilowanie głębokości

Nanoprodukcja i modyfikacja powierzchni:

 • Implantacja pojedynczego jonu
 • Litografia sondy skanującej (FE-SPL ang. Field-Emission Scanning Probe Litography)
 • Osadzanie indukowane za pomocą ostrza (TB-EBID ang. Tip-based Electron Beam Induced Deposition)
 • Osadzanie cienkiego filmu (PVD ang. physical vapour deposition) przez rozpylanie lub parowanie termiczne

   

  Specyfikacje poszczególnych składowych urządzenia wielokomorowego:

   

  Analizator AES/XPS – DESA 150 firmy Staib Instruments:

  Parametry Pracy
  Rozdzielczość przy 1000 eV

  Poniżej 1 eV

  (na podstawie szerokości połówkowej piku elastycznego przy 1 keV)

  Rozdzielczość XPS

  (300 W Mg, Ag 3d 5/2)

  Poniżej 0,89 eV (na podstawie szerokości połówkowej)

  Stosunek sygnału do szumu

  AUGER na srebrze

  Zliczanie impulsów: 600:1 lub lepiej
  Tryby pracy

  Stała rozdzielczość energii

  Stały współczynnik rozdzielczości

  Zakres energii 0-2500 eV
  Kąt akceptacji 6 % z 2π
  Detekcja Mnożnik elektronów typu Channeltron
  Zintegrowane źródło elektronów EK-5IK
  Energia wiązki 20 eV – 5keV
  Minimalny rozmiar plamki p < 100 μm rzy 5 keV i niskim napięciu
  Maksymalny prąd wiązki 10 μm
  Filament Spirala wolframowa
  Płyty skanujące
  Kontrola źródła NEK-050
  Wiązka Skanowalna
  Kontrola skanowania Opcjonalnie pakiet skanowania lub obrazowania
  Opcje trybu wykrywania Tryb liczenia impulsów
  Gromadzenie danych Wielozadaniowy pakiet gromadzenia danych WinspectroS dla Windows 7, 8, 10, plik danych zgodny z WinspectroS VAMAS AUGER i ELS, SEM opcjonalnie, SAM opcjonalnie, XPS, UPS opcjonalnie, ISS opcjonalnie, SEM / SAM opcjonalnie

   

  DUO-5-S.C. – Douplazmatron kompatybilny z UHV

  Źródło jonów produkowane przez STAIB Instruments to kompaktowy, wysokowydajny instrument. Przeznaczony jest do profilowania wgłębnego lub czyszczenie próbki.

   

  Zakres energii 500 eV – 5 keV
  Minimalna średnica wiązki 50 μm (w zależności od energii i odległości)
  Ciśnienie robocze w komorze 6·10-8– 1·10-5mbar
  Ciśnienie robocze w pistolecie jonowym 1·10-4– 1·10-3 mbar
  Odległość robocza 10-125 mm
  Ugięcie w X, Y
  Temperatura 200°C
  Filament Zimna katoda
  Pompowanie Różnicowe
  Kontrola prądu emisji
  Gazy Argon, Ksenon, Tlen, Wodór

   

   

  System źródła promieniowania rentgenowskiego:

  Źródło promieniowania Podwójna anoda Mg/Al
  Moc 300 W
  Anoda Al / Mg
  Okno Al
  Przybliżony przepływ wody chłodzącej 3,5 l/min
  Bezpieczeństwo Blokada: Wysokie napięcie i chłodzenie wodą
  Pompowanie próżniowe Opcjonalnie (pompy nie są dołączone)
  Obieg chłodzenia Sugerowany; w tym chłodnica wodną i przełącznik przepływu
  Przesunięcie Z 100 mm
  Jednostka HV 120 V lub 240 V 50/60 Hz
  Kontrola emisji 100-240 V 50/60 Hz

   

  Głowica AFM/SPL/SDL:

  Środowisko pracy Próżnia i powietrza
  Zbliżanie do próbki Szybkie
  Tryby Pracy

  Prawdziwy Tryb bezkontaktowy

  Tryb kontaktowy

  Tryb przerywanego kontaktu

  Obrazowanie fazowe

  Tryb spektroskopii

  AFM z Przewodzącą Sondą  (Conductive AFM),

  Mikroskopia sił z sondą Kelvina (Kelvin probe force microscopy (KPFM))

  Wysokonapięciowy KPFM

  Mikroskopia pojemnościowa (Scanning Capacitance Microscopy (SCM))

  Skaningowa Mikroskopia Rezystancji Rozproszonej (Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM))

  Stolik skanujący XYZ
  Magnetyczność Niemagnetyczny
  Pętla Closed-loop
  Zakres ruchu (XYZ) 60x60x20 μm
  Rozdzielczość pozycjonowania X,Y: 0,4 nm; Z: 0,2 nm
  Częstotliwości rezonansowe X,Y: 750 Hz; Z: 2000 Hz
  Pozycjonowanie XYZ
  Pętla Closed-loop
  Zakres ruchu (XYZ) 15 mm
  Dokładność 3 nm

  Zobacz więcej na stronie producenta