logo_head
Ue Efrr

Mobilna stacja diagnostyczna

Stacja diagnostyczna umożliwiająca analizę jakościową i ilościową gazów z wykorzystaniem spektrometru kwadrupolowego. Poszczególne elementy układu sterowane są za pomocą oprogramowania. Zastosowany w układzie analizator umożliwia analizę gazu w różnych zakresach ciśnień i temperatur. Stacja umożliwia przeprowadzanie testów szczelności komór i komponentów próżniowych.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Analiza składu gazu za pomocą kwadrupola 
  • Pomiar w różnych zakresach ciśnień, również HV i UHV
  • Komponenty systemu sterowane za pomocą oprogramowania
  • Możliwość wygrzewania do 150°C

Specyfikacja:

Granica pomiarowa < 100 ppb
Zakres mierzalnych mas 1-200 amu
Zakresy cieśnień w których może być prowadzona analiza

1. ciśnienie atmosferyczne lub praca w zakresach od 100 do 1500 mbar – wymagane: dodatkowe, wymienne kapilary doprowadzające gaz,

2. zakres 10ˉ¹ – 10ˉ³ mbar

3. zakres HV – ciśnienie poniżej 10ˉ⁵ mbar do 10ˉ⁷ mbar,

4. Zakres UHV – ciśnienie poniżej 10ˉ⁷ mbar

Temperatura pracy analizatora do 90°C z możliwością wygrzania do 150°C
Wygrzewanie kapilary i rurek doprowadzających gaz do 150°C
Tryb pomiaru analogowy, histogramowy, pomiar trendu w czasie (ciśnienia parcjalnego w czasie), detekcja helu w czasie
Sterowanie z poziomu oprogramowania obsługa dodatkowych wejść i wyjść analogowych
sterowanie zaworami próżniowymi umożliwiającymi w określonych zakresach ciśnień
akwizycja i analiza danych
Baza danych baza danych do analizy masowej – NIST 20 lub inna aktualna – biblioteka widm masowych z jonizacją elektronową (EI) – 350643 dokładnie określonych widm dla 306869 unikalnych związków, prawie wszystkie ze strukturami chemicznymi.