logo_head
Ue Efrr

Reaktor do badań spektroskopowych HT-IRS 01

Reaktor stanowi rozszerzenie do spektrometrów podczerwieni pracujących w trybie transmisyjnym. Jego uniwersalna konstrukcja sprawia, że jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku spektrometrami IR. Reaktor do badań spektroskopowych charakteryzuje się szerokim zakresem temperatur aktywacji próbki oraz pracy, ponadto umożliwia prowadzenie pomiarów zarówno w warunkach próżniowych jak i w przepływie gazów. 

Dodatkowo reaktor może być rozbudowany o układ generacji plazmy. Pozwala to na efektywne oczyszczanie oraz aktywację plazmową próbki. 

Więcej informacji o budowie i zasadzie działania reaktora można znaleźć w broszurze do pobrania.

Urządzenie jest objęte ochroną patentową:  Pat.232633

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Całkowita pasywność chemiczna- komora wykonana z kwarcu
  • Łatwość integracji reaktora z systemami umożliwiającymi analizę chromatograficzną, masową lub spektroskopową produktów reakcji
  • Szeroki zakres temperatur aktywacji próbek: od temperatury pokojowej do 1000K
  • Szeroki zakres temperatur pracy: 100 – 1000K
  • Możliwość prowadzenia eksperymentów w warunkach próżniowych oraz przepływie gazów
  • Łatwy montaż i demontaż podczas wymiany próbek lub czyszczenia komory
  • Możliwość rozbudowy reaktora o układ generacji plazmy umożliwiający oczyszczenie plazmowe i plazmową aktywację próbki
  • Parametry oddziaływania plazmy z próbką regulowane poprzez zmianę amplitudy napięcia, częstotliwości oraz ciśnienia w reaktorze

Specyfikacja:

Materiał z którego wykonana jest komora kwarc- zapewnienie pasywności chemicznej
Szczelność komory 10ˉ⁹ mbar*l/s w teście helowym
Temperatura aktywacji próbek od temperatury pokojowej do 1000K
Temperatura pracy 100 – 1000K
Objętość martwa komory

< 1 cm³

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) reaktor: 190 x 180 x 180 mm
Kontroler temperatury: 342 mm x 180 mm x 140 mm
Kontroler temperatury

TCT 02 Temperature Controller
Temperatura procesu sterowana ręcznie lub za pomocą programu