logo_head
Ue Efrr

Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego

Zespół elektromagnesów przeznaczony jest do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego i służy do badań właściwości anizotropowych cienkich warstw magnetycznych, ferromagnetycznych oraz urządzeń elektroniki spinowej. Układ magnesów umożliwia ustawienie dowolnego kąta wektora kierunkowego w płaszczyźnie w zakresie 360°. Urządzenie umożliwia zatem analizę elementów elektroniki, których właściwości są zależne od kierunku zewnętrznego pola magnetycznego, poprzez zapewnienie stabilnego jednorodnego pola magnetycznego z możliwością precyzyjnej kontroli kierunku pola magnetycznego.

Urządzenie objęte jest ochroną patentową: Pat.229635.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Układ czterech koncentratorów pola magnetycznego umieszczonych na kwadratowej ramie
  • Zewnętrzny zamknięty obwód magnetyczny
  • Jednorodne pole magnetyczne (jednorodne natężenie i kierunek pola w obszarze próbki o rozmiarze 5×5 mm
  • Maksymalnie mała histereza magnetyczna

Specyfikacja:

Wymiary ramy 410×410 mm
Wymiary profilu tworzącego ramę 50×50 mm

Materiał zewnętrznego obwodu magnetycznego

Materiał koncentratorów pola magnetycznego

czyste żelazo (99,85%)
Średnica koncentratorów pola magnetycznego 36 mm
Średnica końcowych elementów koncentratorów pola magnetycznego 30 mm