logo_head
Ue Efrr

We wrześniu firma MeasLine uczestniczyła w dwóch konferencjach: 15th Pannonian International Symposium on Catalysis (PISC) oraz w 64. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)

W dniach 4-8.09.2022 w Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja Pannonian International Symposium on Catalysis. Jej tematyka dotyczyła katalizy, zarówno zagadnień teoretycznych, badań laboratoryjnych jak i aplikacji przemysłowych. Firma MeasLine należała do grona sponsorów tego wydarzenia.

Tegoroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie to już 64. spotkanie polskich naukowców i dydaktyków z obszaru nauk chemicznych. W czasie odbywającego się w dniach 11-16.09.2022 zjazdu odbyły się liczne wykłady i sesje posterowe dotyczące wszystkich dziedzin chemii.  

Podczas konferencji mieliśmy okazję do przeprowadzenia wielu rozmów dotyczących oferty naszej firmy, a także do udziału w wykładach naukowych, aby poszerzać swoją wiedzę i poznawać aktualne trendy w badaniach naukowych.