logo_head
Ue Efrr

Kriostat optyczny z głowicą kriogeniczną typu CH-204-M

Kriostat optyczny jest wyposażony w adapter umożliwiający montaż komory wysokociśnieniowej w kriostacie oraz adapter do przyłączenia komory wysokociśnieniowej do zimnego palca, z elementem zaciskowym. Komora wysokociśnieniowa ma kształt cylindryczny z dodatkową obręczą zaciskową. Zapewniona jest możliwość podłączenia przepustu gazowego umożliwiającego operowanie mechanizmem membranowym, bez konieczności podnoszenia temperatury kriostatu.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Może być dostosowane do przyłączenia do komory wysokociśnieniowej
  • Zakres temperatur:  od poniżej 10 K do 500 K
  • Chłodzenie w obiegu zamkniętym za pomocą głowicy kriogenicznej CH-204-M
  • Kriostat wyposażony w przyłącza próżniowe umożliwiające konfigurację przepustów elektrycznych według uznania
  • Dostosowany do pomiarów z wykorzystaniem mikroskopu optycznego

Specyfikacja:

Czas chłodzenia do 1o K 100 minut (dotyczy chłodzenia samego kriostatu bez próbki i uchwytu próbki)
Czas chłodzenia zimnego palca kriostatu od temp. pokojowej do 10 K nie dłuższy niż 120 minut
Moc chłodzenia 2,5 W ≤10 K
Zakres pracy 10 – 500 K
Dokładność ustawienia temperatury nie gorsza niż 1 K
Wymagania dotyczące zasilania 50 Hz, 230/240 VAC, 1 faza, 2,6 kW
Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą 2,7 l/min w temperaturze 4-27°C
Zestaw pompowy turbomolekularny z pompą turbo szybkości pompowania powyżej 30 l/s i pompą suchą próżni wstępnej
zapewnia uzyskanie ciśnienia nie wyższego niż 1∙10ˉ ³ mbar w czasie nie dłuższym niż 10 min