logo_head
Ue Efrr
Dzień 1 – poniedziałek 4.07.2022 Dzień 2 – wtorek 5.07.2022
9:00 Rozpoczęcie VI Szkoły Techniki Próżniowej 9:00 Odpompowanie komór próżniowych – dobór pomp próżniowych
9:10 Technika próżniowa – podstawowe pojęcia 9:45 Spektrometry masowe
10:40 Przerwa kawowa 10:40 Przerwa kawowa
11:10 Wytwarzanie próżni – pompy próżni wstępnej 11:10 Komponenty próżniowe
12:20 Pułapki, filtry oraz pompy specjalne
12:50 Przerwa obiadowa 12:50 Przerwa obiadowa
14:00 Pompy próżni wysokiej i UHV 14:00 Detekcja nieszczelności
15:10 Test
15:40 Przerwa kawowa 15:40 Przerwa kawowa
16:10 Pomiar próżni wraz z omówieniem spektrometrów masowych 16:10 Omówienie tematów zgłaszanych przez Uczestników
18:00 Zakończenie 1. dnia Szkoły 17:25 Wręczenie dyplomów ukończenia oraz zakończenie Szkoły