logo_head
Ue Efrr

Szkoła Techniki Próżniowej i wydarzenia towarzyszące

VI Szkoła Techniki Próżniowej jest organizowana w dniach 4-5 lipca 2022 r. w Krakowie i będzie towarzyszyć   X Krajowej Konferencji Nanotechnologii „KK-Nano 2022” oraz Kongresowi Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Wykłady będą odbywać się w sali wykładowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11. Plan Szkoły Techniki Próżniowej umożliwia pełne uczestnictwo w Kongresie Polskiego Towarzystwa Próżniowego, do udziału w którym serdecznie zachęcamy. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo również w tym drugim wydarzeniu będą miały możliwość wzięcia udziału w wycieczce oraz uroczystym bankiecie, które zostaną zorganizowane w ramach Konferencji KK-Nano 2022”. Rejestracja na Kongres odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PTP.

Opłaty za udział w szkoleniu

Zaletą tegorocznej edycji Szkoły jest wyjątkowo atrakcyjna cena. wynosząca jedynie 550 zł + VAT (w drugiej turze zapisów, trwającej od 15.06.2022). Promocyjna cena szkolenia związana jest z jubileuszową X Krajową Konferencją Nanotechnologii „KK-Nano 2022” i organizacją konferencji KK-Nano, po raz pierwszy od wielu lat, wspólnie z Kongresem Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

Opłatę należy uiścić po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza. Możliwe jest wystawienie faktury proforma. Opłacenie udziału w szkoleniu gwarantuje rezerwację miejsca. 

Ilość miejsc ograniczona!

Idea Szkoły Techniki Próżniowej

Celem Szkoły Techniki Próżniowej jest zarówno krzewienie wiedzy w zakresie techniki i technologii próżniowej jak i integracja środowiska próżniowego w Polsce. Idea Szkoły Techniki Próżniowej została zapoczątkowana przez Prof. Marka Szymońskiego w roku 2004 jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska w tym zakresie. Od tego czasu STP stała się cyklicznym wydarzeniem cieszącym się każdorazowo dużym zainteresowaniem i gromadzącym do kilkudziesięciu uczestników.

Pierwsze cztery szkolenia próżniowe zostały zorganizowane przez Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii oraz Centrum NANOSAM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne Szkoły Techniki Próżniowej są organizowane przez MeasLine. Prezes firmy oraz aktywny członek PTP Janusz Budzioch zajmował się wielokrotnie organizacją poprzednich Szkół zarówno w zakresie organizacyjnym jak i szkoleniowym. Szkolenia są przeprowadzane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Próżniowego stanowiąc jednocześnie  wypełnienie statutowych działań PTP. Obecna, VI edycja sponsorowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat honorowy:

WFAIS

 

Polskie towarzystwo próżniowe

Tematyka:

 

W czasie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

1. Technika Próżni – podstawowe pojęcia

2.  Wytwarzanie próżni

3. Systemy pompowe – ogólne zasady doboru pomp

4  Odpompowanie komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

5. Pomiar ciśnień całkowitych

6  Komponenty próżniowe

7  Detekcja nieszczelności

8  Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp.

Poprzednie edycje Szkoły Techniki Próżniowej:

2013 V SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

Prelegenci

Prof. dr hab. Andrzej Hałas  – elektronik, specjalista technologii próżniowych.

Dr inż. Konstanty Marszalek – AGH, Fizyka ciała stałego, wykładowca próżni, technologii
cienkowarstwowych, inżynierii materiałowej w elektronice oraz fizyki.

Dr Jacek Marzec – fizyk, uprawiana dziedzina – fizykochemia ciała stałego. 

Dr Artur Kajoch – fizyk, absolwent Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. 

Dr Janusz Budzioch – MeasLine

Poruszane zagadnienia

1.  TECHNIKA PRÓŻNI – podstawowe pojęcia

1.1.Techniczne pojęcie próżni, zastosowania próżni, zakresy próżniowe w zastosowaniach przemysłowych i   naukowo-badawczych.
1.2.Kinetyczna teoria gazu
1.3.Przewodnictwo cieplne gazu
1.4.Dyfuzja cząsteczek w gazie
1.5.Efuzja
1.6.Oddziaływanie cząsteczek gazu z powierzchni
1.7.Adsorpcja gazu
1.8.Czas przebywania cząsteczek na powierzchni
1.9.Desorpcja
1.10.Stan równowagi miedzy adsorpcją a desorpcji
1.11.Rozpraszanie gazu na powierzchni w stanie równowagi
1.12.Gaz w ciele stałym
1.13.Rozpuszczanie gazu w ciele stałym
1.14.Dyfuzja gazu
1.15.Przenikanie gazu
1.16.Podstawowe pojęcia w technice próżniowej
1.17.Pojęcie przepływu, średniej drogi swobodnej, pojęcia ciśnień stosowanych w technice próżniowej, przepływ objętościowy, masowy i PV i ich zastosowanie. Zakresy ciśnień w technice próżniowej.
1.18.Rodzaje przepływu i przewodność
1.19.Rozróżnienie pomiędzy szybkością pompowania a wydajnością z przykładami zastosowań.
1.20.Przepływ gazu – przewodność elementów próżniowych, współczynnik przecieku i desorpcji i ich wpływ na próżnię końcową.
1.21.Obliczanie przewodności rur, kryz itp.

2.  WYTWARZANIE PRÓŻNI

2.1. Podział pomp próżniowych
2.2. Pompy próżni wstępnej
2.2.1. Pompy objętościowe olejowe
2.2.1.1. Zasada działania pomp objętościowych
2.2.1.2. Olejowe pompy rotacyjne, pompa łopatkowa
2.2.1.3. Pompowanie par łatwo ulegających kondensacji
2.2.1.4. Eksploatacja olejowych pomp objętościowych
2.2.2. Pompy bezolejowe – „suche”
2.2.2.1. Pompy Rootsa
2.2.2.2. Pompy membranowe
2.2.2.3. Pompy śrubowe i spiralne
2.2.2.4. Porównanie pomp suchych
2.3. Pompy wysokiej próżni
2.3.1. Pompy molekularne i turbomolekularne
2.3.1.1. Pompy molekularne
2.3.1.2. Pompy turbomolekularne
2.3.1.3. Pompy hybrydowe
2.3.2. Pompy dyfuzyjne
2.3.2.1. Zasada działania pomp dyfuzyjnych
2.3.2.2. Właściwości olejów stosowanych w pompach dyfuzyjnych
2.3.2.3. Pompy frakcjonujące
2.3.2.4. Dobór pompy próżni wstępnej
2.3.2.5. Eksploatacja pomp dyfuzyjnych
2.3.3. Pompy sorpcyjne
2.3.3.1. Pochłaniacze lite (NEG)
2.3.3.2. Pompy z pochłaniaczami litymi
2.3.3.3. Pompy sublimacyjne
2.3.3.4. Pompy jonowo- sorpcyjne
2.3.3.5. Pompy kriosorpcyjne
2.3.4. Porównanie pomp wysokiej próżni

2.4. Pułapki i filtry i pompy specjalne do zastosowań chemicznych i substancji wybuchowych
2.5. Dobór oleju w zależności od aplikacji
2.6. Ogólne zasady konserwacji mechanicznych pomp próżniowych
2.7. Niezbędne prace konserwatorskie takie jak wymiana oleju, filtrów itp. na przykładzie wybranych pomp rotacyjnych  i Roots’a.

3. SYSTEMY POMPOWE – ogólne zasady doboru pomp

3.1 Pompy i systemy próżniowe w zastosowaniach laboratoryjnych
3.1.1. zestawy turbomolekularne
3.1.2. pompy jonowe i kriogeniczne
3.1.3. pompy sublimacyjne w zestawach pompowych
3.2. Pompy i systemy pompowe stosowane w aparaturach przemysłowych
3.2.1 systemy z pompami Rootsa
3.2.2 systemy z pompami dyfuzyjnymi
3.2.3 systemy z pompami kriogenicznymi

4  ODPOMPOWANIE komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

4.1 Odpompowanie bez uwzględniania nacieku i par – próżnia zgrubna
4.2 Odpompowanie w zakresie wysokich próżni
4.3 Odpompowanie w zakresie próżni niskiej
4.4 Dobór odpowiednich pomp
4.5 Oszacowanie czasu odpompowania z monogramów
4.6 Odpompowanie w przypadku występowania par

5. POMIAR CIŚNIEŃ CAŁKOWITYCH

5.1 Niepewność pomiaru. Specyfika pomiarów próżni. Podział próżniomierzy
5.2 Próżniomierze mechaniczne
5.2.1 Próżniomierze rurkowe
5.2.2 Próżniomierze membranowe
5.2.3 Membranowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.3 Próżniomierze cieplnoprzewodnościowe
5.3.1 Próżniomierze oporowe Piraniego
5.3.2 Próżniomierze termoelektryczne
5.3.3 Wykorzystanie efektu konwekcji
5.3.4 Cieplnoprzewodnościowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.4 Próżniomierze lepkościowe z wirującą kulką
5.5 Próżniomierze jonizacyjne Penninga
5.6 Próżniomierze jonizacyjne z gorącymi katodami
5.6.1 Próżniomierze z głowicami triodowymi
5.6.2 Próżniomierze z głowicami BA (Bayarda-Alperta)
5.6.3 Próżniomierze z głowicami ekstraktorowymi (próżniomierz JG)
5.6.4 Pomiary ciśnień niższych od 10-10Pa

6  Komponenty próżniowe

6.1materiały stosowane w technice próżniowej
6.2 Komponenty montażowe
6.2.1.kołnierze typu ISO-KF i ISO-K, ISO-F, złączki, mieszki, okna uszczelnienia, smary itp.
6.2.2.kołnierze typu CF wraz z opisem komponentów montażowych, uszczelek, okien, przejść obrotowych, transferów itp.
6.3.Zawory próżniowe
6.3.1.zawory próżniowe dostosowane do niskiej i wysokiej próżni
6.3.2.zawory próżniowe do UHV

7  Detekcja nieszczelności

7.1 Metody wyznaczania nieszczelności urządzeń próżniowych
7.1.1 metody próżniowe
7.1.2 metody ciśnieniowe
7.2 Helowe detektory nieszczelności

8  Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp.

Szkolenie praktyczne

8.1 Detekcja nieszczelności
8.2 Wymiana oleju, filtrów, emulsja olejowa
8.3 Kalibracja głowic próżni wstępnej
8.4 Połączenia próżniowe
8.5 Pokaz zapowietrzenia komory próżniowej suchym gazem i powietrzem,

2010 IV SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2008 III SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2006 II SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ

2004 I SZKOŁA TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ