logo_head
Ue Efrr

Wykaz tematów obejmujących szkolenie podstawowe w zakresie techniki próżniowej

Kursywą oznaczono tematy, które zostaną omówione tylko pobieżnie ze względu na ramy czasowe.

 

1. TECHNIKA PRÓŻNI – podstawowe pojęcia

1.1.Techniczne pojęcie próżni, zastosowania próżni, zakresy próżniowe w zastosowaniach przemysłowych I   naukowo-badawczych.
1.2.Kinetyczna teoria gazu
1.3.Przewodnictwo cieplne gazu
1.4.Dyfuzja cząsteczek w gazie
1.5.Efuzja
1.6.Oddziaływanie cząsteczek gazu z powierzchni
1.7.Adsorpcja gazu
1.8.Czas przebywania cząsteczek na powierzchni
1.9.Desorpcja
1.10.Stan równowagi miedzy adsorpcją a desorpcji
1.11.Rozpraszanie gazu na powierzchni w stanie równowagi
1.12.Gaz w ciele stałym
1.13.Rozpuszczanie gazu w ciele stałym
1.14.Dyfuzja gazu
1.15.Przenikanie gazu
1.16.Podstawowe pojęcia w technice próżniowej
1.17.Pojęcie przepływu, średniej drogi swobodnej, pojęcia ciśnień stosowanych w technice próżniowej, przepływ objętościowy, masowy i PV i ich zastosowanie. Zakresy ciśnień w technice próżniowej.
1.18.Rodzaje przepływu i przewodność
1.19.Rozróżnienie pomiędzy szybkością pompowania a wydajnością z przykładami zastosowań.
1.20.Przepływ gazu – przewodność elementów próżniowych, współczynnik przecieku i desorpcji i ich wpływ na próżnię końcową.
1.21.Obliczanie przewodności rur, kryz itp.

2. WYTWARZANIE PRÓŻNI

2.1. Podział pomp próżniowych
2.2. Pompy próżni wstępnej
2.2.1. Pompy objętościowe olejowe
2.2.1.1. Zasada działania pomp objętościowych
2.2.1.2. Olejowe pompy rotacyjne, pompa łopatkowa
2.2.1.3. Pompowanie par łatwo ulegających kondensacji
2.2.1.4. Eksploatacja olejowych pomp objętościowych
2.2.2. Pompy bezolejowe – „suche”
2.2.2.1. Pompy Rootsa
2.2.2.2. Pompy membranowe
2.2.2.3. Pompy śrubowe i spiralne
2.2.2.4. Porównanie pomp suchych
2.3. Pompy wysokiej próżni
2.3.1. Pompy molekularne i turbomolekularne
2.3.1.1. Pompy molekularne
2.3.1.2. Pompy turbomolekularne
2.3.1.3. Pompy hybrydowe
2.3.2. Pompy dyfuzyjne
2.3.2.1. Zasada działania pomp dyfuzyjnych
2.3.2.2. Właściwości olejów stosowanych w pompach dyfuzyjnych
2.3.2.3. Pompy frakcjonujące
2.3.2.4. Dobór pompy próżni wstępnej
2.3.2.5. Eksploatacja pomp dyfuzyjnych
2.3.3. Pompy sorpcyjne
2.3.3.1. Pochłaniacze lite (NEG)
2.3.3.2. Pompy z pochłaniaczami litymi
2.3.3.3. Pompy sublimacyjne
2.3.3.4. Pompy jonowo-sorpcyjne
2.3.3.5. Pompy kriosorpcyjne
2.3.4. Porównanie pomp wysokiej próżni

2.4. Pułapki i filtry i pompy specjalne do zastosowań chemicznych i substancji wybuchowych
2.5. Dobór oleju w zależności od aplikacji
2.6. Ogólne zasady konserwacji mechanicznych pomp próżniowych
2.7. Niezbędne prace konserwatorskie takie jak wymiana oleju, filtrów itp. na przykładzie wybranych pomp rotacyjnych  i Roots’a.

3. SYSTEMY POMPOWE – ogólne zasady doboru pomp

3.1 Pompy i systemy próżniowe w zastosowaniach laboratoryjnych
3.1.1. zestawy turbomolekularne
3.1.2. pompy jonowe i kriogeniczne
3.1.3. pompy sublimacyjne w zestawach pompowych
3.2. Pompy i systemy pompowe stosowane w aparaturach przemysłowych
3.2.1 systemy z pompami Rootsa
3.2.2 systemy z pompami dyfuzyjnymi
3.2.3 systemy z pompami kriogenicznymi

4. ODPOMPOWANIE komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

4.1 Odpompowanie bez uwzględniania nacieku i par – próżnia zgrubna
4.2 Odpompowanie w zakresie wysokich próżni
4.3 Odpompowanie w zakresie próżni niskiej
4.4 Dobór odpowiednich pomp
4.5 Oszacowanie czasu odpompowania z monogramów
4.6 Odpompowanie w przypadku występowania par

5. POMIAR CIŚNIEŃ CAŁKOWITYCH

5.1 Niepewność pomiaru. Specyfika pomiarów próżni. Podział próżniomierzy
5.2 Próżniomierze mechaniczne
5.2.1 Próżniomierze rurkowe
5.2.2 Próżniomierze membranowe
5.2.3 Membranowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.3 Próżniomierze cieplnoprzewodnościowe
5.3.1 Próżniomierze oporowe Piraniego
5.3.2 Próżniomierze termoelektryczne
5.3.3 Wykorzystanie efektu konwekcji
5.3.4 Cieplnoprzewodnościowe czujniki próżni w wersji MEMS
5.4 Próżniomierze lepkościowe z wirującą kulką
5.5 Próżniomierze jonizacyjne Penninga
5.6 Próżniomierze jonizacyjne z gorącymi katodami
5.6.1 Próżniomierze z głowicami triodowymi
5.6.2 Próżniomierze z głowicami BA (Bayarda-Alperta)
5.6.3 Próżniomierze z głowicami ekstraktorowymi (próżniomierz JG)
5.6.4 Pomiary ciśnień niższych od 10-10Pa

6. KOMPONENTY próżniowe

6.1materiały stosowane w technice próżniowej
6.2 Komponenty montażowe
6.2.1.kołnierze typu ISO-KF i ISO-K, ISO-F, złączki, mieszki, okna uszczelnienia, smary itp.
6.2.2.kołnierze typu CF wraz z opisem komponentów montażowych, uszczelek, okien, przejść obrotowych, transferów itp.
6.3.Zawory próżniowe
6.3.1.zawory próżniowe dostosowane do niskiej i wysokiej próżni
6.3.2.zawory próżniowe do UHV

7. Detekcja nieszczelności

7.1 Metody wyznaczania nieszczelności urządzeń próżniowych
7.1.1 metody próżniowe
7.1.2 metody ciśnieniowe
7.2 Helowe detektory nieszczelności

8. Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp. – SZKOLENIE PRAKTYCZNE

8.1 Detekcja nieszczelności
8.2 Wymiana oleju, filtrów, emulsja olejowa
8.3 Kalibracja głowic próżni wstępnej
8.4 Połączenia próżniowe
8.5 Pokaz zapowietrzenia komory próżniowej suchym gazem i powietrzem,